Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Lapsehoiud

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Lapsehoiud
Lapsehoiuteenuse kirjeldus
Lapsehoiuteenuse toetuse määrad

Lapsehoiud

Lapsehoiuteenuse pakkujad

Lotte lastehoid Tartu Lasteaed Lotte
Midrimaa lastehoid Tartu Lasteaed Midrimaa
Meelespea lastehoid Tartu Lasteaed Meelespea
Rukkilille lastehoid Tartu Lasteaed Rukkilill
Karoliine lastehoid Tartu Lasteaed Karoliine
Kivikese Lastehoid Tartu Lasteaed Kivike

Eralapsehoiuteenuse osutajad ja vabad kohad leiab ARNO-keskkonnast.

Foto: Kerly Ilves
Foto: Kerly Ilves

Lapsehoidjad

Lastega tegelevad kutsetunnistusega ja spetsiaalse ettevalmistusega lapsehoidjad. Lapsehoiuteenuse kvaliteedi tagab lasteaia direktor.

Vaata lisaks

Viimati muudetud 26.01.2024

Lapsehoiuteenuse kirjeldus

Lapsehoiuteenuse kasutamise aeg

Munitsipaallapsehoidu pakuvad Tartu munitsipaallasteaiad. Iga lapsevanemaga lepitakse kokku lapsehoiuteenuse kasutamise aeg. Lapsehoiuteenust saab kasutada lasteaia lahtiolekuaegadel ainult täisajalise teenusena (teenuse kasutamine  kõikidel tööpäevadel lasteasutuse lahtiolekuaegadel).

 

Lapsehoiu päevakava:

  • Lapse päev lapsehoius toimub planeeritud päevakava alusel. Eeldatakse, et vanemad arvestavad sellega lapse toomisel ja viimisel.

  • Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

  • Iga laps saab korra nädalas võtta osa liikumis- ja muusikategevustest, mille viib läbi lasteaia liikumis- või muusikaõpetaja.
  • Laste päevakavasse kuuluvad iga päev mänguaeg, õues viibimise aeg ja lõunane puhkeaeg.
  • Tegeletakse eelkõige laste sotsiaalsete oskuste (eneseteenindamise ja mänguoskuste) kujundamisega.
  • Lapsehoiu töö on planeeritud õppeaastati.
  • Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

Lapsehoiuteenuse kasutamise tasud

Lapsehoiuteenuse kasutamine on tasuline. Tasu suurus on 81 eurot kuus. Lapsehoiuteenusele lisaks tuleb vanemal tasuda ka lapse toitlustamise eest.

Kuutasu tuleb maksta täisulatuses sõltumata sellest, kui palju teenust tegelikult kasutati. Lapsehoiuteenuse eest makstav tasu on koolituskulu, mida saab tuludeklaratsiooni esitamisel maksustatavast tulust maha arvata.

Vanemal tuleb tasuda ka lapse toitlustamise eest. Ühe päeva toitlustamise hind munitsipaallapsehoius on vahemikus 1.80 - 2.25 eurot (sh hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

Toitlustamise eest makstakse tegelike toidukordade arvu järgi, eeldusel et vanem on õigel ajal lapse puudumisest teada andnud. Kui laps puudub, tuleb lastehoidu sellest teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00ks kas telefoni teel või e-kirjaga. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb  puudutud päeva eest tasuda täishind.

Kui laps puudub mitu päeva, peab vanem lapse lastehoidu toomisest teavitama eelmisel päeval. Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral. Kui vanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast (nt hommikusöögist) kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada vähemalt nädal aega enne muudatust.

Lapsehoiuteenuse tasu maksab vanem jooksva kuu eest ja toidukulu eelmise kuu tegelike toidukordade alusel.

Arve esitatakse vanemale 15. kuupäevaks ja see tuleb tasuda 20. kuupäevaks.

Lapsehoid tagab lastele puhtad käterätikud ja voodipesu. Vajalikud mähkmed tuleb tuua vanemal.

Viimati muudetud 07.02.2023

Viimati muudetud 07.02.2023