Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°
11°

Tartu sümboolika

Tartu ametlikeks sümboliteks on lipp ja vapp. Lisaks tutvustab Tartu linn end mitmete teiste sümbolite abil. Siit lehelt saab ülevaate neist sümbolitest ja nende kasutustingimustest.

Avalike suhete osakond
Jaani 7, 51007 Tartu
736 1345
 

Tartu logo ja tunnuslause


Logo "Tartu – heade mõtete linn" on kohustuslik kasutamiseks neile organisatsioonidele ja lepingulistele partneritele, kes saavad Tartu linnalt toetust, et ära näidata Tartu linna panus ettevõtmise toetamises. Lisaks kehtivale logo kasutuse korda reguleerivale määrusele sätestatakse toetuse andmise ja/või kasutamise lepingus logo kasutamise ja eksponeerimise üksikasjad Tartu linnalt toetust saanud projekti raames. Logo kasutamise eesmärk: anda teada, et Tartu linn toetab antud ettevõtmist.

Kasutamise kord

1. Üldsätted

1. 1. Kaubamärk TARTU (reklaamlogo) on registreeritud Eesti Patendiameti kaubamärgiosakonna otsusega nr 7/ 9702452 12. novembril 1998. a.
1.2. Kaubamärk TARTU on kantud riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning selle kohta on välja antud kaubamärgitunnistus.
1.3. Kaubamärk TARTU on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 1/99 lk 23.
1.4 Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna TARTU kasutamiseks.
1.5. Tartu linna tunnuslause on kinnitatud Tartu linnavalitsuse 11. märtsi 1999. a korraldusega nr 797.
1.6. Tartu linna logo autor on kunstnik Tiina Viirelaid. Tartu tunnuslause autor on Aivar Viidik.

2. Reklaamlogo TARTU ja Tartu tunnuslause kasutamine

2.1. Tartu linna logo ja tunnuslauset kasutatakse Tartut kui turismiobjekti tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, trükistel, plakatitel, meedias jmt kohtades. Tartu linna mitmevärvilisesse logosse on põimitud ülikooli peahoone sambad ja Emajõe motiivid.

2.2. Logo elemendid, nende omavahelised proportsioonid ja värvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi ilma Tartu linnavalitsuse vastava spetsialisti loata omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada.

2.3. Logo stiiliraamatut ja tunnuslauset hoiab Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakond. Logo kasutamise õiguslikku korda ja tunnuslause kasutamist kontrollib avalike suhete osakond.

2.4. Logo põhivariant on kahevärviline (tume ultramariin ja särav türkiis) lahendus koos tunnuslausega. Tumedal taustal tuleb asendada tumesinine valgega, jättes sinakasrohelise samaks.

2.5. Trükiste jms puhul, mille valmistamisel suudab trükitehniline baas tagada eeskujuliku kvaliteedi, võib kasutada ka mitmevärvilist varianti. Sellisel juhul tuleb lähtuda PANTONE värvitabeli läiketa lehtedel esitatud toonidest 138U, 193U, 072U, 341U ja 3272U ning püüda ka neljavärvitrüki või mistahes muu menetluse korral saavutada sama värvimuljet. Logo värvilahenduses kasutatud tumesinine, punane, roheline ja oranž on oma olemuselt looduslähedased, pisut tumenenud ja murtud. Neile vastandub sinakasroheline toon, mis peaks olema võimalikult särav ja kirgas.

2.6. Tunnuslause šrift on Tahoma Bold. Kui logo on vaja reprodutseerida nii väiksena, et tunnuslause suurus on alla kuue punkti, on soovitav tunnuslause ära jätta.

2.7. Tunnuslauset ja logo võib kooskõlastatuna Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonnaga kasutada ka eraldiseisvatena.

2.8. Logo kasutamise loa saamiseks tuleb esitada Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonnale kirjalik taotlus, milles märgitakse logo ja tunnuslause kasutusala ning tiraaži suurus.

2.9. Taotluse rahuldamisel väljastab avalike suhete osakond logo tähtajalise või tähtajata kasutusloa.

2.10. Logo kasutamine on üldjuhul tasuta. Kui logo kasutatakse ärilistel eesmärkidel, määratakse tasu suurus avalike suhete osakonna ja logo kasutaja vahelises lepingus. Logo kasutaja võib tasuda tema toodetud või tellitud logo kandvate esemete üleandmisega avalike suhete osakonnale. Raha logo kasutamise eest laekub Tartu linnaeelarvesse.

2.11. Kui logo kasutatakse vastava loata, Tartu linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga, on Tartu linnavalitsusel õigus nõuda logo kasutajalt selle kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

Failid allalaadimiseks

Tartu logo ja tunnuslause saamislugu

29. mail 1997. aastal kuulutas Tartu linnavalitsus välja ideekonkursi Tartu logo saamiseks. Preemiaks pakuti kolmele paremale tööle 4000 Eesti krooni (255,65 eurot). 10. juunil 1997. aastal selgitas linnavalitsus välja konkursi võitjad. Konkurentsitult tunnistati parimaks Tiina Viirelaiu logo, mis on ka praegu kasutusel. Konkursile laekus 14 märgusõna all 24 tööd, preemia said kolm parimat. Lisaks Viirelaiule sai preemia Mart Parvet, kelle töös oli kasutatud Jaani kiriku terrakotaskulptuuride motiivi, ja Olav Villmannile, kes kasutas Tartu raekoja motiivi.

6. jaanuaril 1999. aastal otsustas Tartu linnavalitsus korraldada Tartu logo juurde kuuluva tunnuslause konkursi. Preemiafondi suuruseks kinnitati 15 000 krooni.

11. märtsil 1999. aastal kinnitati tunnuslause konkursi tulemused:

  •  Heade mõtete linn/ City of good thoughts– peaauhind 10 000 krooni. Autor Aivar Viidik;
  • Sajandeid noor/ Young for ages (Through centuries young) – kolmele esitajale preemiaks 1500 krooni. Autorid Anneli Tarkmeel, Margit Ainla ja Aivar Reidla;
  •  Voolav vaim ei vanane/ Flowing spirit never ages – preemia 500 krooni. Autor Jüri Kull.

Vaata veel

Viimati muudetud 07.12.2020