Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-17°
-17°

Ühistranspordi visioonikonverents/Public Transport Conference

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Visioonikonverents „Tartu ühistransport 2030"

10. mail 2017 kell 10.00 Eesti Rahva Muuseumis, Jakob Hurda nim. saalis

Ühistranspordi  eesmärgiks on tagada inimestele kättesaadavad, mugavad, ohutud ja kiired  liikumisvõimalused.  Hästi toimiv ühistranspordisüsteem on igapäevaeluks hädavajalik.

Ühistranspordi tähtsuse suurendamine on linnade elukeskkonna parandamiseks vältimatu. Üha kiirenev urbaniseerumise protsess ja valglinnastumisest tingitud sundliikumised toovad kaasa uued väljakutsed linnade ühistranspordisüsteemidele.  Eestis käimasolev haldusreform seab omavalitsustele uued ülesanded ühistranspordi korraldamisel. 

Edukas ühistranspordisüsteem aitab muuta linnu inim- ja keskkonnasõbralikumaks, säästab energiat ning loob uusi võimalusi ja aitab tagada kõikidele inimestele juurdepääsu vajalikele teenustele.

Hästi toimiv ühistranspordisüsteem aitab saavutada regionaalse jätkusuutliku  arengu eesmärke. See peab olema  inimestele mugavalt kättesaadav  ja muutuma inimeste igapäevaste liikumiste loomulikuks osaks.

Viimastel kuudel on Tartus jõuliselt tõusnud esile ühistranspordi võimalikud tulevikuarengud. Kuidas ja milliseks kujundada meie linna ühistransport, et see vastaks üha kiirenevale elutempole ja oleks kooskõlas linna arengu eesmärkidega?

Need on küsimused, millele vastuse leidmiseks kutsume ellu visioonikonverentsi „Tartu ühistransport 2030“. Soovime, et valdkonna asjatundjad, huvigrupid ja linnakodanikud aitaksid meil kujundada arusaama sellest, milline võiks olla Tartu ühistranspordisüsteem 10, 15 ja 20 aasta pärast, et parimal moel teenida linnaelanike ning linna külaliste huve.

Head kaasamõtlemist! 

Konverentsi programm

9.30 - 10.00 Tervituskohv ja registreerumine

10.00 Tervitussõnad linnapealt (Urmas Klaas, Tartu linnapea)

10.10 Sissejuhatav sõnavõtt abilinnapealt (Valvo Semilarski, Tartu abilinnapea)

10.20 – 11.00 Transpordi planeerimine ja tulevikuvisioonid (Prof. Pentti Murole, WSP Finland OY)

11.00 – 11.30 Sõnavõtt praegusest seisust Tartu ühistranspordis ja linnaplaneerimises (Indrek  Ranniku, Tartu Linnavalitsuse Üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja)

11.30 – 12.15 Ühistranspordi planeerimine ja ühistranspordipoliitika Tampere näitel (Juha-Pekka Häyrynen, Tampere Linnavalitsus)  

12.15 – 12.35 Kohvipaus

12.35 – 12.55 Andmepõhine transpordi planeerimine (Erki Saluveer, Positium)

12.55 -13.40 Ühistransport, jalakäidavus ja uusarendused (Andres Sevtšuk, Harvardi Ülikool)

13.40 – 14.00 Tartu rattaringlus (Kristjan Maruste, Comodule OÜ)

14.00 – 14.50 Lõuna

14.50 – 15.40 Elamisväärsed linnad - rohkem jalgratast (Andreas Røhl , GehlPeople)

15.40 – 16.25 Linnatranspordi poliitika juhtimine (PhD. Lily Song , Harvardi Ülikool)

16.25 – 16.45 Kohvipaus

16.45 – 17.15 Tulevik on elektri-transpordis! (Magnus Broback /Volvo Bus Corporation)

17.15 – 17.35 Juhita bussid linnatänavatel (Clément Delbouys , EasyMile)

17.35 – 18.00 Paneeldiskussioon Tartu ühistranspordi võimaliku tulevikuvisiooni kohta, juhib: Jarno Laur, Tartu abilinnapea, osalevad: Kristjan Maruste, Heikki Kalle, Kuldar Väärsi, Andres Sevtšuk. 

18.00 Konverentsi lõpetamine

Ürituse moderaator: Raimond Tamm (Tartu Teaduspark)

Konverentsil on organiseeritud sünkroontõlge: eesti-inglise-eesti 

Konverentsi töökeel on eesti keel, esitlusslaidid inglise keeles 

Kontakt/Contact

Kontaktisik/Contact person:

linnamajanduse osakonna projektijuht - Jaanus Tamm

E-post: Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee

Telefon: + 372 58506742

Programme

9:30 - 10.00 Welcome coffee and registration

10:00 Welcome by the Mayor (Urmas Klaas, Mayor of Tartu)

10:10 Introductory remarks by Deputy Mayor (Valvo Semilarski, Deputy Mayor of Tartu)

10:20 to 11:00 Transport planning and future visions (Prof. Pentti Murole, WSP Finland OY)

11:00 to 11:30 Current situation in planning of the Tartu public transport (Indrek Ranniku, Tartu City Government, Head of Service of General Planning and Development)

11:30 to 12:15 Public transport planning and transport policies,  Tampere example (Juha-Pekka Häyrynen, Tampere City)

12:15 to 12:35 Coffee Break

12:35 to 12:55 Data-driven transport planning (Erki Saluveer, Positium OÜ)

12:55 to 13:40  Public transport, walking passability and new development projects (Andres Sevtchuk, Harvard University)

13:40 to 14:00 Tartu bike sharing project (Kristjan Maruste, Comodule OÜ)

14:00 to 14:50 Lunch

14:50 to 15:40 No cyclists, just people – Cycling as a tool to create liveable cities

Cycling for all  (Andreas Røhl , GehlPeople)

15:40 to 16:25 How to Transform Urban Transport (PhD. Lily Song, Harvard University)

16:25 to 16:45 Coffee Break

16:45 to 17:15 The future is electric! (Magnus Broback /Volvo Bus Corporation)

17:15 to 17:35 Autonomous  buses on city streets (Clément Delbouys, EasyMile)

 

17:35 to 18:00 Panel discussion on the future vision of the public transport in Tartu,                        leaded by : Jarno Laur, (Deputy Mayor of Tartu). Panelists: Andres Sevtchuk, Kristjan Maruste, Kuldar Väärsi, Heikki Kalle.

18:00 Closing of the Conference

Event moderator: Raimond Tamm (Tartu Science Park)

Simultaneous translation: Estonian-English-Estonian

The working language: Estonian, slides in English

Introduction

The City of Tartu is preparing for a vision conference on safe and healthy cities with a special accent on citizen friendly and sustainable public transportation - “Tartu Public Transport 2030”.

For many people living in a safe and friendly environment is a priority in looking for a city where to settle down and have a family. We want Tartu to be one of them.

We want to make our city a much better place to live in.

In recent months, in Tartu  initiated different discussions about  possible future developments in public transport. How and what will shape our urban public transport, in order to meet the ever-accelerating pace of life, and would be consistent with the development objectives of the city?

These are questions to which we want to find answers with help of our conference. We would like to engage experts, interest groups and citizens to help us to shape our understanding of what might be the Tartu public transport system after 10, 15, and 20 years to serve in best way the interests of citizens and guests of the city.

The conference will take place on 10th of  May 2017 in the Estonian National Museum in Tartu.

Esinejad/Speakers

Lily Song, Ph.D

What makes it possible for democratically governed cities to move forward with innovative transportation policies that advance mobility and sustainability goals? What is the role of city leadership and political strategies in transforming urban transport? In this presentation, Dr. Lily Song will examine the origins and implementation pathways of significant urban transport innovations recently adopted in major, democratically governed, cities around the world with a focus on actual processes and politics of policy decision-making.  Drawing from the research project, Transforming Urban Transport -The Role of Political Leadership (TUT-POL), sponsored by the Volvo Education and Research Foundations (VREF) and hosted at the Harvard Graduate School of Design, she will present case studies of (1) Seoul’s combined highway demolition, bus system overhaul, and urban regeneration; (2) New York’s urban streets initiatives; and (3) Paris Ile-de-France’s sustainable urban transport innovations, emanating from the city throughout the region. The presentation will illuminate the historical, institutional, and political factors that shaped urban transport changes within each locale and conclude with a discussion of implications for sustainable urban policy and planning beyond transportation.

Lily Song is a Lecturer in Urban Planning and Design and Senior Research Associate with the Transforming Urban Transport-Role of Political Leadership (TUT-POL) project at the Harvard University Graduate School of Design. She holds a PhD in Urban and Regional Planning from MIT.

 

Pentti Murole, M.Sc. Professor

Cities in change! How about people?                                                                                                                            Cities may transform to our villages?                                                                                                                         Growth for success?                                                                                                                                                                  Fast city and slow city – how to integrate?                                                                                                                 Are there any good practices? What could they be?                                                                                                Can transportation investment become a development generator?

Pentti Murole is retired professional in transportation engineering and town planning. His career got the start in Helsinki City planning Office in 50s. Since 60s Pentti has worked as a consultant in Finland and abroad. He has been teaching at the University of Technology in Otaniemi – as well. Not being the professional University employee, he got the professor nomination in 2002. He is familiar with Estonia because he is having his second home in Tallinn. He was responsible for optimization of Tallinn public transport network, done in 1998. Other interesting projects, among all, were the extension of the A. H. Tamsaare road in Tallinn and planning of  Kiviõli leisure park. One of the great efforts was the planning and design of the fiber optic cable line from the Estonian western coast to Tallinn and through Tallinn towards Helsinki. After all, his office made the first plan for the Tartu bus lines in the beginning of the 90s.  Estonia has a special place in the heart of Pentti. You can see him with his electric bike in the streets of Tallinn. This is what he is saying!

 

Kristjan Maruste

Cycling is fun.

Whether cycling could be a mode of  public transport?

Before starting his own company, Kristjan had been the faculty advisor and project manager of engineering and product development project called Formula Student. Kristjan has been leading the development and construction of 6 Formula racecar prototypes, including full-electric. From the experienced gained in Formula Student, Kristjan has started to commercialise the technology by co-founding three startup companies - all related to the energy storage technologies for electric vehicles and renewable energies. Kristjan is a charismatic leader, superior team-builder and great at public relations, at the same time capable to understand the complex technical developments.

Juha-Pekka Häyrynen

Public transport planning and transport policies - case Tampere. Second tramway revolution in Europe began in France in 1980’s and 90’s. Remarkable amount of new tramways has been built and old tram systems refurbished since then. Tampere will be the first city in Finland to build a tramway system of 21st century. What lies behind city’s decision to invest in rails in this digital era? What is the role of tram project under the urban development umbrella in Tampere?

Juha-Pekka Häyrynen works for city of Tampere as planning manager of public transport. Tampere region with its 375 000 inhabitants is second largest urban area in Finland. City of Tampere is public transport authority for this region, consisting of 8 municipalities. M.Sc (Civil Engineering) Juha-Pekka Häyrynen has graduated at Tampere University of Technology in 2005 majoring in traffic and transport planning. He has 15 year experience in traffic, public transport and urban planning issues.

 

Andreas Rohl

Andreas was Director of the City of Copenhagen’s Bicycle Programme from 2007 to 2015.
Andreas has unique knowledge on promoting cycling and delivering on high profile political agendas. During Andreas’ tenure, cycling in Copenhagen rose to its highest level in more than 50 years. All is not cycling though, Andreas also has broad experience creating efficient urban transport systems, with a focus on transport as a means to create liveable cities. He has worked at both national and city levels and has acted as advisor for cities such as Vancouver, Vienna and Berlin.

Andres Sevtsuk

Andres Sevtsuk is an Assistant Professor of Urban Planning at the Harvard Graduate School of Design. His research interests include urban design and spatial analysis, modeling and visualization, urban and real estate economics, transit and pedestrian oriented development, spatial adaptability and urban history. Andres has worked with a number of city governments, international organizations, planning practices and developers on urban designs, plans and policies in both developed and rapidly developing urban environments, most recently including those in Indonesia and Singapore. He is the author of the Urban Network Analysis toolbox, which is used by researchers and practitioners around the world to study spatial relationships in cities along networks. He has led various international research projects; exhibited his research at TEDx, the World Cities Summit and the Venice Biennale; and received the President’s Design Award in Singapore, International Buckminster Fuller Prize and Ron Brown/Fulbright Fellowship. He was previously an Assistant Professor of Architecture and Planning at the Singapore University of technology and Design (SUTD), and a lecturer at MIT.

Clément Delbouys

Clément Delbouys is the European Sales Manager for EasyMile. EasyMile leads the market for shared autonomous transportation. EasyMile is paving the way towards the future of shared transportation for public and private sites. This new mean of transportation will redesign the cities. They will be less noisy, less congested, less polluted and more pleasant to live in.                                                                                   Clement Delbouys used to work for the Public Transport Operator of Toulouse, France before he joined EasyMile. Clement Delbouys holds a MSc in Big Data and and Advanced Master in Sales of the French National Institute of Applied Sciences.

Magnus Broback

Magnus Broback studied Industrial Engineering & Management at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden and graduated MSc. in 1992. He has since then held a number of senior positions within the IT industry and the automotive sector. He has initiated and led several projects implementing new technologies supporting new solutions. Before joining Volvo buses, he led the development of the fleet management services for Volvo Trucks. In 2014 he joined the City Mobility team at Volvo Buses.                            Within the present position the focus is on strategy and implementation of city mobility and electro mobility solutions in different cities with a global perspective. 

Erki Saluveer

Erki Saluveer has been analysing location data for over 10 years. As a CEO at Positium he is developing mobile positioning data analysing platform to bring insights from the best human mobility data source available today. Mobile positioning data based statistics provided by Positium are widely used by Estonian governmental institutions to better serve public interest Erki has helped to develop algorithms to bring new age transportation, population and tourism statistics. He has contributed to scientific research and consulted on international big data projects on these topics as well. He will introduce Positium latest project to create Tartu public transportation plan with data driven approach using different data sources including mobile positioning data.

Esitlused/Presentations

Visioonikonverents „Tartu ühistransport 2030"

10. mail 2017 toimus ERM-is visioonikonverents „Tartu ühistransport 2030“, kuhu olid oodatud valdkonna asjatundjad, huvigrupid ja linnakodanikud, et leida ühiselt arusaam, milline võiks olla Tartu ühistranspordisüsteem 10, 15 ja 20 aasta pärast.

12.05.2017
Fotod: Ove Maidla

Viimati muudetud 07.12.2020