Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Avatud on Tartu teadushuvihariduse juhendajate stipendiumikonkurss

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Noored Foto: Tarmo Haud

14. august / 2019/2020. õppeaastaks annab Tartu linn loodus-, tehnika- ja täppisteaduste ringijuhendajatele enesetäienduseks välja kakskümmend 2000-eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. september.

Esmakordselt välja antavat stipendiumi võib taotleda Tartus loodus-, tehnika- ja täppisteaduste huviringi juhendav inimene, kellel on vähemalt ühe õppeaasta pikkune kogemus huvikooli õpetajana või ringijuhendajana.

Noorsooteenistuse juhataja Piret Talur selgitab, et stipendiumi toel võib arendada nii erialaseid kui üldpedagoogilisi teadmisi ja oskusi, näiteks on väga oodatud taotlused, mis hõlmavad pädevuste tõstmist puuetega noorte lõimimiseks tavapärasesse õppegruppi. Kululiikide piirangut ei ole. Noorsooteenistuse juhataja loetles erinevate enesetäiendamise tegevustena näiteks töövarjuna tegutsemise innovaatilises huvikoolis, koolitustel ja konverentsidel osalemise ning veebipõhiste kursuste läbimise. Stipendiumi saamise eeltingimuseks on, et stipendiaat juhendab 2019/2020. õppeaastal vähemalt üht valdkondlikku huviringi.

Taotlemine toimub Tartu linna infosüsteemis www.tartu.ee/kotoetused vastavalt Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrusele nr 69.

Stipendiumi rahastatakse riigipoolsest huvihariduse ja huvitegevuse täiendavast toetusest kohalikele omavalitsustele. Kogu 2019. aastal Tartu huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks planeeritud toetus on üle pool miljoni euro. Riigipoolse toetusega ei asendata, vaid täiendatakse oma eelarvest kaetavaid kulusid. Tartu linna eelarve noorte huvitegevusele ja huviharidusele on riigi toetust arvestamata ligikaudu 6,3 miljonit eurot aastas.

Edasine info:
Piret Talur
noorsooteenistuse juhataja
tel 5911 6614

Viimati muudetud 14.08.2019