Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
17°

Ehitus- ja kasutusload

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond

21. veebruar /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Jõerahu tn 5, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Oa tn 37 korterelamu püstitamiseks;
1.3. Oa tn 39 korterelamu püstitamiseks;
1.4. Rõõmu teel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.5. Pargi tee 4, Ilmatsalu alevik mänguväljaku ehitamiseks;
1.6. Meruski tn 8 ridaelamu lammutamiseks;
1.7. Sepa tn 19 büroo- ja kaubandushoone püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Pikk tn 65 ehitatud laudteele.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tähtvere Vallavalitsuse ehituse ja majanduse peaspetsialisti poolt 28.12.2004. a välja antud ehitusluba nr 197 Jõerahu tn 5, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 20. detsembri 2016. a korralduse nr 1325 "Sepa tn 19 ehituslubade väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1.3. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 21. detsembril 2016. a välja antud ehitusluba nr 1612271/24730 Sepa tn 19 büroo- ja kaubandushoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 21.02.2019