Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Ehitus-ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

8. märts /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Rõõmu tee 7 büroohoone püstitamiseks;
1.2. Kesakanni tn 40 üksikelamu püstitamiseks;
1.3. Kaluri tn 2 ärihoone fassaadi osaliseks ümberehitamiseks;
1.4. Selleri tn 8 välisgaasitorustiku ehitamiseks;
1.5. Jaama tn 2, Jaama tn 4, Jaama tn 8, Jaama tn 15 kaugküttetorustike ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Bajadeeri tn 3 püstitatud üksikelamule;
2.2. Kungla tn 36a püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega istutada ehitusprojekti järgne hekk hiljemalt 01.07.2019. a;
2.3. Raatuse tn 73 püstitatud korterelamule;
2.4. Tähe tn 133c ümberehitatud tööstus- ja büroohoone I ehitusjärgule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistusi ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 01.04.2019. a;
2.5. Tähtvere külas, Tartu teepiirkonnas püstitatud tehnohoolduspunktile järgmiste kõrvaltingimustega:
2.5.1. lõpetada ehitusprojekti järgsed asfalteerimistööd hiljemalt 30.09.2019. a;
2.5.2. peale ehitusprojekti järgsete asfalteerimistööde lõpetamist tuleb kogu krundi ulatuses teha ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke ning esitada see Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) hiljemalt 30.10.2019. a;
2.6. Aardla tn 112 püstitatud kauplus-elamu II ehitusjärgule;
2.7.  Ida tn 9 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.7.1. viia sissesõidutee ja olemasoleva kõnnitee ristumise ala ühele tasapinnale hiljemalt 01.07.2019. a;
2.7.2. istutada ehitusprojekti järgne puu ja haljastada krunt hiljemalt 31.05.2019. a;
2.8. Ida tn 9a püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.8.1. taastada kõnnitee nõuetekohaselt hiljemalt 24.05.2019. a;
2.8.2. istutada ehitusprojekti järgne puu ja haljastada krunt hiljemalt 31.05.2019. a;
2.9. Kalda tee 1c laiendatud Eedeni kaubanduskeskuse III ehitusjärgule kõrvaltingimusega tagada ratastooliliikujate ligipääs muu meelelahutushoone (bowlingu) ruumide tasapinnale hiljemalt 01.04.2019. a;
2.10. Ringtee tn 78 // 78a krundil asuva Ringtee tn 78 laiendatud kaubandushoone osale järgmiste kõrvaltingimustega:
2.10.1. välisfassaadi viimistlustööd (värvimine) lõpetada hiljemalt 31.05.2019. a;
2.10.2. haljastustööd lõpetada hiljemalt 31.05.2019. a;
2.10.3. peale haljastustööde lõpetamist esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 15.06.2019. a.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Vinkli tn 2 büroo- ja laohoone püstitamiseks;
3.2. Vinkli tn 4 laohoone püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 17.06.2008. a korralduse nr 724 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.06.2008. a välja antud ehitusluba nr 1470/08 Purde 39 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 08.03.2019