Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-16°
-16°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

24. november 2021 /

Tartu Linnavalitsus andis välja novembris järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Vaksali tn 12a (Tartu jaam) valgustusmastide püstitamiseks;
1.2. Linnu tänaval vee- sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.3. Aardla tn 107 bensiinijaama lammutamiseks;
1.4. Raekoja plats 14 korterelamu-büroohoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.5. Vana-Kase tee 3, Kandiküla üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.6. Turu tn 18 administratiivhoone lammutamiseks;
1.7. Turu tn 18/1 kaarhalli lammutamiseks;
1.8. Turu tn 51 äri- ja laohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.9. Turu tn 2 Tartu Bussijaama osaliseks ümberehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Nelgi tänaval vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.2. Ujula tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.3. Lehe ja Ladva tänavatel ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.4. Laseri tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja drenaažitorustikele;
2.5. Kaupmehe tn 3 püstitatud sõidukite teeninduse hoonele;
2.6. Kraavikalda tn 34 laiendatud üksikelamule;
2.7. Kvartsi tn 14 püstitatud korterelamule;
2.8. Kvartsi tn 12 püstitatud korterelamule;
2.9. Kuljuse tn 8 püstitatud üksikelamule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Kandiküla Tasa tee 5 kinnistule;
3.2. Kandiküla Tasa tee 4 kinnistule.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee .

 

Viimati muudetud 25.11.2021