Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
-3°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

2. detsember 2021 /

Tartu Linnavalitsus andis välja novembris järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Haagemetsa tee 7, Haage küla üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Turu tn 47/2 kaubandus- ja büroohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.3. Lõuendi tn 1 kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.4. Ujula tn 102 linnaujula rajamiseks;
1.5. Ujula tn 102 üldkasutatava tee rajamiseks;
1.6. Talutare tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.7. Selli tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.8. Krolle tee 1 puurkaevu rajamiseks, Pihva küla;
1.9. Vahi tänaval kaugküttetorustiku ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Aleksandri tn 49b püstitatud kahe korteriga elamule;
2.2. Mõisavahe tn 9 kuni Mõisavahe tn 22 ümberehitatud kaugküttetorustikele;
2.3. J. Koorti ja E. Kõksi tänavatel ehitatud sademevee kanalisatsioonitorustikele;
2.4. Laseri tänaval ehitatud veetorustikele;
2.5. Hobuseraua tn 21 püstitatud üksikelamule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Sepa tn 17d hoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee

Viimati muudetud 13.12.2021