Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

15. märts /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. V. Ormissoni tn 13 üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Narva mnt 18 // 20 büroo- ja õppehoone püstitamiseks;
1.3. Riia tn 142 alajaama lammutamiseks;
1.4. Vanaaseme tee T1, Vorbuse küla tee ümberehitamiseks;
1.5. Anne tänav T79 parkla laiendamiseks;
1.6. Nõmme tn 9 maasoojuspuuraukude rajamiseks;
1.7. Tamme pst (Kesk kaar - Väike kaar) kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
1.8. Ihaste põik kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.9. A. Haava tn 16 // 18 korterelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Tähtvere külas, Tartu teepiirkonnas ümberehitatud remonditöökojale;
2.2. Rüütli tn 7 püstitatud ärihoone III ehitusjärgule kõrvaltingimusega paigaldada restorani sisetrepile käsipuu hiljemalt enne restorani ruumide (tähisega A) kasutusele võtmist;
2.3. Pargi tn 10 püstitatud korterelamu-ärihoone II ehitusjärgule kõrvaltingimusega paigaldada hoone seinalt eemaldatud liini masti tõmmits tagasi hoone külge hiljemalt 12.04.2019.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Alevi tn 3a ärihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Savi tn 2 üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 13.02.1992. a välja antud ehitusluba nr 1228, mida on 02.02.1997. a pikendatud (ehitusluba nr 1228/1), V. Ormissoni tn 13 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 28.11.2017. a korralduse nr 1205 "Tartu linn, Narva mnt 18 ehitusloa andmine ja hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.11.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/39598 Narva mnt 18 õppehoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 15.03.2019