Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

24. aprill /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Staadioni tn 65a korterelamu püstitamiseks;
1.2. Rõõmu tee 9 kasvuhoone lammutamiseks;
1.3. Betooni tn 2 tööstushoone elektrisüsteemi ümberehitamiseks;
1.4. Jaama tn 82 tanklahoone püstitamiseks;  
1.5. Viljandi mnt 39 üksikelamu laiendamiseks;
1.6. Oa tn 41/1 korterelamu püstitamiseks;
1.7. Oa tn 41/2 korterelamu püstitamiseks;
1.8. Kopli tn 44a maasoojuspuuraukude rajamiseks;
1.9. Vaba tn 54 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.10. Aisa tn 2, Märja alevik kaupluse püstitamiseks;
1.11. Riia tn 142 büroohoone-kohviku ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.12. Tamme pst 19 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.13. Nõmmeliiva tn 8 üksikelamu lammutamiseks;
1.14. Nõmmeliiva tn 8 üksikelamu püstitamiseks;
1.15. Järve tee 1, Ilmatsalu alevik korterelamu püstitamiseks;
1.16. Kraavikalda tn 43 üksikelamu laiendamiseks;
1.17. Tähe tn 104d sidemasti rajamiseks;
1.18. Vitamiini tn 6 kaubandushoone elektrisüsteemi ümberehitamiseks;
1.19. Jaama tn 82 gaasitankla rajamiseks;
1.20. Jaama tn 89 sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.21. Ändi tee 7, Tüki küla abihoone püstitamiseks;
1.22. Võru tn 83 ja 85 juurdepääsuteede ja Võru tn 83 parkla ehitamiseks;
1.23. Klaose tn 12 korterelamu püstitamiseks;
1.24. Klaose tn 14 korterelamu püstitamiseks;
1.25. Kase tn 1a kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.26. Teguri tn 37b ärihoone osaliseks ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.27. Sepakuru tn 5 kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.28. Rohu tn 6, Rahinge küla puurkaevu ehitamiseks;
1.29. Turu tn 27 autokauplus-töökoja ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.30. Fortuuna tn 11 kaugkütte ühendustorustiku ehitamiseks;
1.31. Paju tn 11c/2 üksikelamu püstitamiseks;
1.32. Asusilla tee 1a, Rõhu küla üksikelamu püstitamiseks;
1.33. Tehnika tn 30 laohoone püstitamiseks;
1.34. Luigelahe tn 22a üksikelamu püstitamiseks;
1.35. L. Puusepa tn 8 Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku A-korpuse osaliseks ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.35. Kaunase pst 68 Annelinna Gümnaasiumi ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.36. Kaunase pst 68 sisehoovi astmestiku rajamiseks;
1.37. Kaunase pst 68 palliplatsi rajamiseks;
1.38. Kaunase pst 67 ja 68 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.39. Kaunase pst 68 spordi- ja puhkeväljaku rajamiseks;
1.40. Õuna tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.41. Sepakuru tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.42. Mäe tn 28 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.43. Jakobi tn 34 // 36 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.44. Lutsu tn 14 ja Lutsu tn 14a kaugküttetorustike ümberehitamiseks;
1.45. N. Lunini 6 // 8 kaugküttetorustiku ümberehitamiseks;
1.46. Staadioni tänaval vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;
1.47. Ropka tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.48. Aroonia tn 5 üksikelamu püstitamiseks;
1.49. Võru tn 47a korterelamu-kaupluse ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.50. Oa tn 43/1 korterelamu püstitamiseks;
1.51. Oa tn 43/2 korterelamu püstitamiseks;
1.52. Oa tn 43/3 korterelamu püstitamiseks;
1.53. Kesa tn 60 maasoojuspuuraukude rajamiseks;
1.54. Aardla tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.55. Tamme pst-l gaasitorustiku ehitamiseks;
1.56.  Roopa tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.57. Lille tänaval vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.58. Võru tn 176 sademevee välistorustiku ehitamiseks;
1.59. Mõisavahe tn 23 ja Mõisavahe tn 24 sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustike ehitamiseks;
1.60. Ujula tn 98/1 lodjakoja püstitamiseks;
1.61. Ujula tn 98/2 vetelpäästehoone püstitamiseks;
1.62. Ujula tn 98 abihoone püstitamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1. Tehase tn 19c ümberehitatud Estiko tootmiskompleksi osale;
2.2. Teguri tn 28a ümberehitatud tootmishoone-lasketiiru osale;
2.3. Teguri tn 26a ümberehitatud tööstushoone osale;
2.4. N. Triigi tn 3 püstitatud üksikelamule;
2.5. Riistapuu tn 13 püstitatud üksikelamule;
2.6. Puiestee tn 51 ja Mäe tn 33 kaugküttetorustikele;
2.7. Tihase tn 23 kaugküttetorustikule;
2.8. Ülikooli tn 4 ümberehitatud korterelamu, äri- ja büroohoone osale;
2.9. L. Puusepa tn 10 ümberehitatud lastepäevakodule;
2.10. Kristalli tn 16 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.10.1.  lõpetada asendiplaanilised ehitustööd (sissesõidutee, parkla ja kõnnitee pinnakatted), markeerida parklakohad, istutada kõrg- ja madalhaljastus ning heakorrastada krunt hiljemalt 31.05.2019. a;
2.10.2. peale asendiplaaniliste ja haljastustööde lõpetamist koostada ja esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 15.06.2019. a;
2.11. Selli tn 9 // 11 krundil asuvale Selli tn 11 laiendatud kauplus-lao osale kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 5. mai 2019. a;
2.12. Savi tn 18 püstitatud üksikelamu I ehitusjärgule;
2.13. Voolu tn 23 püstitatud üksikelamule;
2.14. Kandikülas, Ringtee tn 53 laiendatud veoautokeskuse osale kõrvaltingimusega esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale laiendatud hooneosale tehtud valgusmõõdistus hiljemalt 30.04.2019. a;
2.15. Ööbiku tn 23 püstitatud abihoonele;
2.16. Aardla tn 41a püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 31.05.2019. a;
2.17. Teguri tn 28c ümberehitatud remondihoone osale.

3. Projekteerimistingimused: 
3.1. Aruküla tee 3 // 3a autopesula püstitamiseks;
3.2. F. Tuglase tn 9 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Roheline tn 3 ärihoone püstitamiseks;
3.4. Kuu tn 22b korterelamu püstitamiseks;
3.5. Saekoja tn 8 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.6. Koidutähe tn 63 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.7. Tamme pst 113b üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.8.  F. Tuglase tn 9a hoone ümberehitamise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.9. Vorbuse küla Jänese tee 24 kinnistule ehitusprojekti koostamiseks;
3.10. Nõva tn 7 korterelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 16.12.2008. a korralduse nr 1340 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16.12.2008. a välja antud ehitusluba nr 3213/08 Raatuse tn 96 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusteatise esitamisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 20.06.2017. a korralduse nr 638 "Riia tn 142 ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 21.06.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/21106 Riia tn 142 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
3. Tartu Linnavalitsuse 04.01.2007. a korralduse nr 3 "Ehituslubade väljastamine" p 1.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.01.2007. a välja antud ehitusluba nr 15/07 Kraavikalda tn 43 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
4. Tartu Linnavalitsuse 22.10.2013. a korralduse nr 1077 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 23.10.2013. a välja antud ehitusluba nr 3779/13 Salutähe tn 31 üksikelamu ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja ehitusteatise esitamisega.
5. Tartu Linnavalitsuse 07.05.2013. a korralduse nr 508 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2 abihoone osas ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.05.2013. a välja antud ehitusluba nr 1019/13 Nelgi tn 20 abihoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja ehitusteatise esitamisega.
6. Tartu Linnavalitsuse 06.07.2010. a korralduse nr 757 "Ehituslubade väljastamine" p 1.6 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.07.2010. a välja antud ehitusluba nr 1411/10 Turu tn 63 ärihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse 25.07.2017. a korralduse nr 743 "Luigelahe tn 22a ehitusloa väljastamine, katastriüksuse aadressi muutmine ning hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.07.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/25989 Luigelahe tn 22a üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
8. Tartu Linnavalitsuse 17. juuli 2007. a korralduse nr 917 "Ehituslubade väljastamine" p 1.12 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 25. juulil 2007. a välja antud ehitusluba nr 2076/07 Võru 47a ehitise laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
9. Tartu Linnavalitsuse 16. septembri 2008. a korralduse nr 995 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16. septembril 2008. a välja antud ehitusluba nr 2306/08 Elva tn 14 kahe korteriga elamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
10. Tartu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2019. a korralduse nr 46 "Ehituslubade väljastamine" p 1.8 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16. jaanuaril 2019. a välja antud ehitusluba nr 1912271/01252 Roopa tänaval gaasitorustiku ehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
11. Tartu Linnavalitsuse 7. detsembri 2017. a korralduse nr 1259 "Tartu linn, Ujula tn 98/1 // 98/2 ehituslubade andmine, püstitatavale hoonele aadressi määramine ning katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 7. detsembril 2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/40293 Ujula tn 98/1 // 98/2 lodjakoja püstitamiseks, seoses projektlahenduse muutumise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Otsustas keelduda:
1. Ehituslubade väljastamisest Hiieküla 14, Hiieküla 16 ja Hiiekaare 1 üksikelamute püstitamiseks.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 24.04.2019