Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Ehitus-ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

28. juuni /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Vahi tn (Aruküla tee - Nurme tn) ümberehitamiseks;
1.2. Vahi tänaval (Aruküla tee - Nurme tn) vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.3. Vahi tänaval gaasitorustiku ümberehitamiseks.
1.4. Meloni tn 31 korterelamu püstitamiseks;
1.5. Lõuendi tn 10 üksikelamu püstitamiseks;
1.6. Tähe tn 101 õppehoone-huvikeskuse ümberehitamiseks;
1.7. Aruküla tee 2 korterelamu püstitamiseks;
1.8. Aruküla tee 4 korterelamu püstitamiseks;
1.9. Aruküla tee 6 korterelamu püstitamiseks;
1.10. Kalmistu tn 7 korterelamu püstitamiseks;
1.11. Hauskari tn 3 üksikelamu püstitamiseks;
1.12. Hauskari tn 7 üksikelamu püstitamiseks;
1.13. Tähe tn 3 konvendihoone osaliseks ümberehitamiseks;
1.14. Pihva tee 14, Rahinge küla abihoone püstitamiseks;
1.15. Kaunase pst 58a mänguväljaku rajamiseks;
1.16. Kvissentali põik 6 maasoojuspuuraukude rajamiseks;
1.17. Roosi tn 80 Ülejõe alajaama laiendamiseks;
1.18. Roosi tn 83 laohoone ümberehitamiseks (osaliseks lammutamiseks);
1.19. Rõõmu tee 9 kasvuhoone püstitamiseks;
1.20. Rõõmu tee 9 kasvuhoone püstitamiseks;
1.21. Oa tänaval kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.22. Riia tn (Kalevi tn - Emajõgi) sademeveekollektori ehitamiseks;
1.23. Kraavi ja Kopli tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.24. Aleksandri tänaval kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.25. Salutähe tn 7a üksikelamu püstitamiseks;
1.26. Jalakakuru tn 6 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.28. Tehnika tn 24 sõidukite teeninduse hoone püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Sepa tn 19 püstitatud büroo- ja kaubandushoonele järgmiste kõrvaltingimustega:
2.1.1. esitada ehitusjärgne teostusjoonis Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) hiljemalt 15.06.2019.
2.1.2. teostada enne äriruumide kasutamisele võtmist töökohtade valgusmõõdistus, mis tuleb esitada ka Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale.
2.1.3. markeerida klaasuksed ja -seinad hiljemalt 01.07.2019.
2.2. Riia tn 25, Vanemuise tn 48 ja Vanemuise tänav T48 püstitatud  M. Reiniku kooli spordi- ja mänguväljaku I ehitusjärgule;
2.3. Varsa tn 13 püstitatud eramule;
2.4. Kooli tee 5, Kooli tee 7, Ilmatsalu alevikku ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.5. Õllemeistri tn 11 laiendatud üksikelamule;
2.6. Lai tn 29 laiendatud sidejaamale;
2.7. Tamme pst-l ehitatud kanalisatsioonitorustikele;
2.8. Kalda tee 40 piirkonnas ehitatud sademeveetorustikele;
2.9. Kaunase pst 8, Kaunase pst 10, Kaunase pst 10a, Kaunase pst 11 ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.10. Aardla tänaval ehitatud gaasitorustikule;
2.11. Pargi tänav T1 ja Tähe tn 14 püstitatud avalikule pargile;
2.12. Savi tn 4c ja Savi tn 4d kruntidel asuvale Savi tn 4c // 4d püstitatud kaksikelamule;
2.13. Tehnika tn 5 ümberehitatud tootmis-, kaubandus- ja teenindushoone IV ehitusjärgule;
2.14. Pikk tn 43 // 45 // 47 krundil asuva Pikk tn 43 // Pikk tn 45 // Pikk tn 47 püstitatud korterelamu-ärihoone III ehitusjärgule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Viljandi mnt 37 üksikelamu laiendamiseks;
3.2. Kikka tee 5 üksikelamu püstitamiseks;
3.3. Rukkilille tn 1 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 10.08.2000. a välja antud ehitusluba nr 179 Lõuendi 10 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 30.04.2018. a korraldus nr 445 "Tähe tn 101, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.05.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/09328 Tähe tn 101 õppehoone-huvikeskuse ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 28.08.2018. a korralduse nr 875 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 29.08.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/20781 Aruküla tee 2 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 28.08.2018. a korralduse nr 875 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 29.08.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/20782 Aruküla tee 4 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 28.08.2018. a korralduse nr 875 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 29.08.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/20784 Aruküla tee 6 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
6. Tartu Linnavalitsuse 02.05.2017. a korralduse nr 434 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.05.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/13736 Kalmistu tn 7 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
7. Tartu Linnavalitsuse 08.03.2016. a korraldus nr 214 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p. 2.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 09.03.2016. a välja antud ehitusluba nr 1612241/00316 Roosi tn 83 laohoone ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
8. Tartu Linnavalitsuse 27.05.2008. a korraldus nr 614 "Ehituslubade väljastamine" p 1.9 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.05.2008. a välja antud ehitusluba nr 1240/08 Salutähe 7a üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
9. Tartu Linnavalitsuse 03.07.2018. a korraldus nr 719 "Rukkilille tn 1 projekteerimistingimuste määramine".


Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 28.06.2019