Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus-ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

28. juuni /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. A. H. Tammsaare tn 6a korterelamu püstitamiseks;
1.2. A. H. Tammsaare tn 6a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.3. A. H. Tammsaare tn 6a kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.4. Ringtee tn 53, Kandiküla sõidukite teeninduse hoone elektrisüsteemi ümberehitamiseks;
1.5. Jõe tn 9 autokauplus-teenindushoone ümberehitamiseks;
1.6. Riia tn 15 büroohoone ümberehitamiseks;
1.7. Veski tn 23 büroohoone osaliseks ümberehitamiseks;
1.8. J. Kuperjanovi tn 8 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.9. J. Kuperjanovi tn 8 vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;
1.10. Madruse tn 16 // 18 // 20 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.11. Magistri tänaval vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.12. Rahinge küla, Kurelaane ja Kasearu tänavatel vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.13. Rahinge küla, Kasearu platsil reoveepuhasti ehitamiseks;
1.14. Raatuse tn 21 ja Raatuse tn 23 kinnistuid teenindava avalikkusele ligipääsetava eratee ehitamiseks;
1.15.  Alevi tn 3a büroohoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks korterelamu-laohooneks;
1.16. Turu tn 47/2 kaubandus- ja büroohoone püstitamiseks;
1.17. Jaama tn 54a kaubandushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.18. Lõkketule tn 12 üksikelamu püstitamiseks;
1.19. Pallase pst 47 üksikelamu püstitamiseks;
1.20. Kvartsi tänava I etapi ehitamiseks;
1.21. Kvartsi tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.22. Oa tn 37 - Oa tn 47 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.23. Aruküla teel kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.24. Tamme pst-l gaasitorustiku ehitamiseks;
1.25. Lembitu tänaval kaugkütte- ja kaugjahutustorustike ehitamiseks;
1.26. Lembitu tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.27. Ihaste tee 7 välijõulinnaku rajamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Riistapuu tn 11 püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 01.10.2019. a;
2.2. Kuu tn 51 püstitatud automaattanklale ja platsile kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 31.07.2019. a;
2.3. Ringtee tn 82 püstitatud autokeskusele kõrvaltingimusega rajada hooneesisele parklale ehitusprojekti järgne haljassaar hiljemalt 30. juuniks 2019. a;
2.4. Teguri tn 37b laiendatud büroo- ja ärihoone I ehitusjärgule kõrvaltingimusega teavitada päästekeskust evakuatsioonitrepikotta viiva ukse paigaldamisest ja uksel kasutada nõuetekohast evakuatsiooni sulust;
2.5. Kloostri tn 1b // Lai tn 24 krundil asuva Kloostri tn 1b püstitatud Kloostri 1b korterelamule;
2.6. Aruküla tee 2 // 4 // 6 krundil asuva Aruküla tee 6 püstitatud korterelamule;
2.7. Aruküla tee 2 // 4 // 6 krundil asuva Aruküla tee 4 püstitatud korterelamule;
2.8. Aruküla tee 2 // 4 // 6 krundil asuva Aruküla tee 2 püstitatud korterelamule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Võru tn 22 // 24 üksikelamu püstitamiseks;
3.2. Järve tee 17a, Tüki külas üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Maarjaturg 7 üksikelamu ja garaaži ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Veski 36 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.5. Tamme pst 64 üksikelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 03.07.2018. a korralduse nr 720 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.07.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/15895 Turu tn 47/2 kaubandushoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 15.05.2012. a korralduse nr 504 "Ehituslubade väljastamine" p 1.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16.05.2012. a välja antud ehitusluba nr 1297/12 Kalevi tn 86 korterelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 24.12.2002. a korralduse nr 4394 p 1.1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 15.05.1992. a välja antud ehitusluba nr 346 (1992. a välja antud ehitusluba pikendati 02.11.1998. a ning 30.12.2002. a anti uus ehitusluba), seoses hoone asukoha ja tehniliste andmete muutumisega ning uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 28.06.2019