Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Ehitus-ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

30. mai /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Lepiku tänava ümberehitamiseks;
1.2. Optika tn 15 spordi- ja mänguväljakute ehitamiseks;
1.3. Lepiku tänaval vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;
1.4. Teguri tänaval vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;
1.5. Madruse tänaval vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.6. Lai tn 29 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.7. Turu tn 35a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.8. Tähe tn 135d teenindus- ja laohoone laiendamiseks;
1.9. Vaba tn 54 büroohoone püstitamiseks;
1.10. Kaupmehe tn 3, Tartu linn sõidukite teeninduse hoone püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Teelehe tn 4 püstitatud üksikelamule;
2.2. Võru tn 133 püstitatud üksikelamule;
2.3. Kulli tee, Rahinge küla, vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.4. Vahi tänaval kaugküttetorustikele;
2.5. Võru tn 178 parklale ja sissesõiduteele.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Tähe tn 131e hoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.2.  Männi tn 11 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 27. oktoobri 2015. a korralduse nr 1133 "Ehituslubade väljastamine ja Vaba tn 54 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.10.2015 välja antud ehitusluba nr 1512219/12588 Vaba tn 54 büroohoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 31.10.2017. a korraldus nr 1121  "Tähe 131e hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine".


Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 30.05.2019