Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Suvine raekoda Foto: Timo Arbeiter

18. juuni / Tartu Linnavolikogu 49. istung on 1. juulil kell 13 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

Päevakorra projekt:

1. Tartu linna valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder

2. Tartu Linnavolikogu liikmete arv
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

3. Tartu Linnavolikogu 2021. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

4. Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

5. Lossi tn 22 ja Lossi tn 24 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

6. Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

7. Aardla 108 ja 112 kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

8. Tartu linna Annelinna linnaosas kohanimede määramine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein

9. Loa andmine E-Kaubamaja OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein

10. Loa andmine Wesico Infra OÜga sõlmitud äriüürilepingu muutmiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

11. Loa andmine kohustusliku ujumisõppe ja aktiivõppeprogrammide tellimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

12. Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova

13. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova

14. Osalemise lõpetamine OÜs Tartu Linna Polikliinik
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova

15. Loa andmine Tartu linna 2021-2024 majandusaastate konsolideeritud aastaaruannete auditeerimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

16. Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

17. OÜ Tartu Veekeskus põhikirja muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

18. Loa andmine OÜ Tartu Veekeskus osakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksega
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

19. Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 „Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

20. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

21. Tartu linna 2021. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

22. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

23. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

24. Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 59 „Kultuuri valdkonna toetused“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein

25. Metsaseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre

26. Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre

27. Pakendiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

28. Kutseõppeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

29. Vastus Jüri-Ott Salmi arupärimisele lasteaedade toitlustusteenuse korralduse kohta
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme

Lemmit Kaplinski
Linnavolikogu esimees


NB! Istungi ülekannet saab jälgida: https://www.tartu.ee/et/volikogu-istungid-ja-dokumendid#istungite-ulekanded-ja-videod

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 01.07.2021