Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoda Foto: Kerly Ilves

10. mai / Tartu Linnavolikogu 23. istung on neljapäeval, 16. mail kell 15 Tartu raekoja saalis.

Päevakorra projekt:

1. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

2. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

3. Loa andmine projektis "Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

4. Loa andmine parkimise korraldamise tugiteenuste ostmise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

5. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

6. Loa andmine Aira Lõhmusega sõlmitud äriruumi üürilepingu pikendamiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

7. Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

8. Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

9. Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

10. Mittetulundusühingus Tartu Välismaalaste Teenuskeskus osalemine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

11. Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa

12. Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

13. Eraüldhariduskooli toetus
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

14. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

15. 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

16. Huvihariduse stipendium 2019
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

17. Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

18. Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

19. Linnavolikogu istungite kava 2019. a II poolaastal
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

20. Ettepanek SA Tartu Kultuurkapital nõukogu liikmete nimetamiseks
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

21. Vastus Vahur Kalmre ja Hannes Klaasi arupärimisele Raadi arendamise töögrupi kohta
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Aadu Must
Linnavolikogu esimees


NB! Volikogu istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel.

 

 

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 16.05.2019