Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linna uue üldplaneeringu eskiis saadeti volikogule

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

panoraam Foto: Sven Zacek

12. juuni / Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks linna uue üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringu koostamise käigus täpsustustakse ka muid teemasid ning kõik üldplaneeringu osad on aruteludeks avatud.

Üldplaneeringuga on järgitud ja täpsustatud linnalise piirkonna kohta kehtiva planeeringu põhilahendust, maalises piirkonnas on määratud asustuse arengualad, rohevõrgustiku, väärtuslike põllumaade asukohad ja Emajõe  kõrgveepiir ning neist tulenevad maakasutuse tingimused.

Volikogule esitatud üldplaneeringu eelnõu on planeerimisprotsessis olev eskiislahendus, mis täieneb ja täpsustub selle edasisel koostamisel ja kooskõlastamisel ning avalikkuse kaasamisel.
Abilinnapea Reno Laidre sõnul seisab ees põnevaim osa üldplaneeringu menetlusest, kaasarääkimise ja ideede väljapakkumise aeg. „Eskiisi avalik väljapanek ja sellele järgnev arutelu annab kõigile tartlastele võimaluse arvamuse avaldamiseks oluliste linnaarengut puudutavate teemade kohta,“ ütles Laidre. Abilinnapea lisas, et uus üldplaneering soovib muuhulgas muuta Tartu veelgi jalgratta- ja jalakäijasõbralikumaks kavandades uued kergliiklussillad Emajõele Tuglase tänava ja Ropka tee sihis ning luues uusi turvalisi ühendusteid erinevate linnaosade vahele, Tähtvere piirkonna alevikesse ja küladesse.

Üldplaneeringu eskiis on kavas avalikule väljapanekule panna 13. juulist kuni 16. augustini 2020. a Tartu infokeskusesse ja Ilmatsalu huvikeskusesse. Üldplaneeringu täislahendus saadetakse avalikule väljapanekule 2021. aasta kevadel ja planeering on kavas kehtestada 2021. aasta sügisel.

Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361; üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, tel 7361 262, 511 0990.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 12.06.2020