Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
18°

Nädal Tartu Linnavolikogus

2. september /

Teisipäev, 3. september

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Informatsioon arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüsi tulemustest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Informatsioon Ladva tn 7, Ladva tn 8 ja Lehe tn 22 kruntide detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Informatsioon Vabaduse pst 6 parkimismaja arhitektuurivõistlusest
Ettekandja arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt Tõnis Arjus
5. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Monica Rand

15.00 - hariduskomisjoni koosolek Variku koolis. Päevakord:

1. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Tutvumine renoveeritud Variku kooliga
Kooli direktor Peeter Kikas


Kolmapäev, 4. september

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Loa andmine tänavate rekonstrueerimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Loa andmine Tartu linna haljasalade hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Loa andmine Tartu randades rannavalveteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
6. Informatsioon suuremate teetööde seisust
Ettekandja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse tee-ehituse peaspetsialist Siim Mitt


Neljapäev, 5. september

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Informatsioon Tartu linna 2019. a I poolaasta eelarve täitmisest
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Informatsioon reservfondi raha kasutamisest 2019. a I poolaastal
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
3. Informatsioon suurematest riigi tee-ehitusprojektidest ja Tartu linna huvidest
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool
4. Komisjoni tööplaani täpsustamine

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Informatsioon Tartu laululava tulevikust ja Tähtvere Puhkepargi arengukavast
Ettekandja Tartu Spordi juhataja Eve Lill
2. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
3. Loa andmine osaühinguga EKL Otos üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 17. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
Ettekandja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja asetäitja Tiina Kruuse
2. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Monica Rand

17.00 - linnavarakomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Loa andmine osaühinguga EKL Otos üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Reede, 6. september

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Loa andmine osaühinguga EKL Otos üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
2. Loa andmine tänavate rekonstrueerimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Loa andmine Tartu linna haljasalade hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Loa andmine Tartu randades rannavalveteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
6. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
7. Informatsioon Tartu linna 2019. a I poolaasta eelarve täitmisest
Ettekandja abilinnapea Monica Rand

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Elektroonilise hääletamise katsetamisest volikogu istungil
LInnasekretär Jüri Mölder
2. Tartu Linnavolikogu 26. istungi päevakorra projekt
Linnavolikogu esimees Aadu Must

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 02.09.2019