Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nädal Tartu Linnavolikogus

3. juuni /

Teisipäev, 4. juuni

15.00 - hariduskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
2. Kõrge lennu stipendium
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Hariduskomisjoni esindajate nimetamine Naerumaa lasteaia, kutsehariduskeskuse ja tehnika või tehnoloogia ringi loomise konkursikomisjonidesse


Kolmapäev, 5. juuni

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Informatsioon parkimisest Maarjamõisas
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm, kutsutud Tartu Ülikooli Kliinikumi haldusjuht Marek Seer
2. Ülevaade linna suvekampaaniatest ja suurüritustest
Ettekandjad ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau ja avalike suhete osakonna turundusjuht Helen Kalberg
3. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Loa andmine rataslaaduri liisimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Ülevaade suvistest teetöödest
Ettekandja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Urmas Mets


Neljapäev, 6. juuni

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Informatsioon suvekohvikute töö korraldamisest
Ettekandja ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau
2. Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
3. Revisjonikomisjoni kaasaruanne Tartu linna 2018. a majandusaasta aruande juurde
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
4. Informatsioon revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa

14.00 - kultuurikomisjoni koosolek Rahingel ja Ilmatsalus. Päevakord:

1. Tutvumine Rahinge Külakatlaga
Rahinge Külaseltsi liige, Külakatla asutaja ja Kodukant Tartumaa juhatuse esimees Külli Pann
2. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Kõrge lennu stipendium
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
4. Sihtasutuses Tartu Muusikafestival osalemise lõpetamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
5. Kultuurikomisjoni esindaja nimetamine linnavalitsuse korraldatava tehnika või tehnoloogia ringi loomise konkursi komisjoni
6. Tutvumine Ilmatsalu huvi- ja noortekeskusega
Tiigi Seltsimaja kultuurispetsialist Mai Luiga, Ilmatsalu noortekeskuse juhataja Jaanika Palm

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse riigihanke korraldamiseks.
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Loa andmine puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määruse nr 132 "Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord" osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

Linnavarakomisjoni elektrooniline koosolek. Päevakord:

Loa andmine Tartu linna igapäevase majandamisega seotud perioodiliste teenuste tellimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand


Reede, 7. juuni

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse riigihanke korraldamiseks.
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Loa andmine puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine rataslaaduri liisimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
6. Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
7. Loa andmine Tartu linna igapäevase majandamisega seotud perioodiliste teenuste tellimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
8. Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

Tartu Linnavolikogu 24. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 03.06.2019