Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
18°

Nädal Tartu Linnavolikogus

11. veebruar /

Teisipäev, 12. veebruar

15.00 - hariduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine osaühinguga EKL Otos äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
2. Informatsioon lasteaiakohtade vajadusest, sealhulgas üüripindade kasutamisest
Ettekandjad haridusosakonna peaspetsialistid Kaspar Kreegimäe ja Katrin Parv


Kolmapäev, 13. veebruar

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni elektrooniline koosolek. Päevakord:

1. Detailplaneeringute menetluse lõpetamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Informatsioon Pallase pst 2 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tootmise digitaliseerimise toetus
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Linnatransport asutamine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Osalemise lõpetamine ASis Emajõe Veevärk
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Informatsioon Tallinna-Tartu maantee hooldusest
Kutsutud Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt


Neljapäev, 14. veebruar

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Informatsioon 2019. aasta juunis lõppevast ühistranspordihankest
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Informatsioon SmartEnCity projektist
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Informatsioon Tähtvere valla Tartu linnaga liitmisest
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder
4. Revisjonikomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine
Komisjoni esimees Kadri Leetmaa

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek Anne noortekeskuses. Päevakord:

1. Rahinge küla asustusüksuses kohanime määramine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Eduka sportlase, võistkonna ja treeneri preemia
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Tutvumine Tartu Noorsootöö Keskuse tegevuse ja Anne noortekeskusega
Tartu Noorsootöö Keskuse direktor Grete Sarap

17.00 - linnavarakomisjoni koosolek Maarjamõisa lasteaias. Päevakord:

1. Tutvumine Maarjamõisa lasteaiaga
Direktor Kai Kens
2. Informatsioon lasteaiahoonete investeeringute kavast
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
3. Loa andmine osaühinguga EKL Otos äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe


Reede, 15. veebruar

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Linnatransport asutamine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine osaühinguga EKL Otos äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
2. Tartu Linnavolikogu 20. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 12.03.2019