Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°

Nädal Tartu Linnavolikogus

Tartu Linnavolikogu

11. märts /

Teisipäev, 12. märts

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Turu tn 18 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Tartu Linnavolikogu kehtestatud planeeringuid puudutavate määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Informatsioon Mõisavahe tn 71 ja 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Informatsioon Lossi tn 11 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

15.00 - hariduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu Maarjamõisa Lasteaia ja Tartu Lasteaia Karoliine toitlustamisteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Loa andmine Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
3. Informatsioon lasteaiahoonete investeeringute kavast
Ettekandja linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson


Kolmapäev, 13. märts

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Uue bussiliinivõrgu avaliku väljapaneku tulemused ja korrigeeritud lahendus
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Ülevaade 2019. aasta suuremate teetööde planeerimise hetkeseisust
Ettekandja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse tee-ehituse peaspetsialist Siim Mitt


Neljapäev, 14. märts

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Linna 2019. aasta hankeplaani tutvustamine
Ettekandjad linnasekretär Jüri Mölder, linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Urmas Mets
2. Informatsioon äriühingute ja sihtasutuste nõukogude koosseisust, sh meetmed nõukogu liikmete huvide konflikti vältimiseks
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder
3. Linnavalitsuse plaanid seoses linna osalusega äriühingute ja sihtasutustega
Ettekandjad abilinnapea Monica Rand ja linnasekretär Jüri Mölder
4. Ettepanekute tegemine linna majandusaasta aruande audiitoritele

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek Tartu Uues Teatris. Päevakord:

1. Informatsioon Euroopa 2024 kultuuripealinnaks kandideerimise seisust
Ettekandja kultuuriosakonna vastutav projektijuht Erni Kask
2. Tutvumine Tartu Uue Teatri tegevuse ja tulevikuplaanidega
Teatrijuht Raul Oreškin

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Ülevaade puuetega inimeste kodude kohaldamisest
Ettekandja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna projektijuht Maret Einla
2. Ülevaade hoolduskoordinatsioonist Tartu linnas
Ettekandja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolduskoordinaator Ave Tooming

Linnavarakomisjoni elektrooniline koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseks
2. Loa andmine Tartu Maarjamõisa Lasteaia ja Tartu Lasteaia Karoliine toitlustamisteenuse riigihanke korraldamiseks


Reede, 15. märts

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu Maarjamõisa Lasteaia ja Tartu Lasteaia Karoliine toitlustamisteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Loa andmine Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
2. Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ja koosseisu kinnitamine
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
3. Tartu Linnavolikogu 21. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 12.03.2019