Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nädal Tartu linnavolikogus

Raekoda Foto: Ahto Sooaru

11. aprill 2022 /

Teisipäev, 12. aprill

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linnas Ränilinna linnaosas tänavale nime määramine ning Tammelinna ja Maarjamõisa linnaosas tänavate ruumikuju muutmine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Informatsioon Sanatooriumi pargi kaitse alla võtmise ettepanekust
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Informatsioon Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisel tehtud ettepanekutest
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Informatsioon asutuse Tartu Sport tegevusest ja investeeringute vajadusest
Ettekandjad Tartu Spordi juhataja Eve Lill ja linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson
2. Tartu Filmifondi toetus
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Huvihariduse toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
4. Tartu linnas Ränilinna linnaosas tänavale nime määramine ning Tammelinna ja Maarjamõisa linnaosas tänavate ruumikuju muutmine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski


Kolmapäev, 13. aprill

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 36 „Parkimistasu“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Loa andmine Aardlapalu prügila järelhoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Tartu Filmifondi toetus
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
6. Informatsioon ligipääsetavuse uuringu ja sellest tuleneva parkimisnormi täpsustamise sisendi kohta
Ettekandjad abilinnapea Gea Kangilaski ja ruumiloome osakonna juhataja-linnaarhitekt Tõnis Arjus
7. Ülevaade autovabaduse puiestee projekti arengutest
Ettekandja ruumiloome osakonna juhataja-linnaarhitekt Tõnis Arjus

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu kesklinna pargi roheuuringu tutvustus
Ettekandja Tartu Ülikooli botaanika kaasprofessor Aveliina Helm
2. Loa andmine Aardlapalu prügila järelhoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Informatsioon Sanatooriumi pargi kaitse alla võtmise ettepanekust
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
4. Informatsioon autovabaduse puiestee ja rajatavate pop-up rattateede kohta
Ettekandja ruumiloome osakonna juhataja-linnaarhitekt Tõnis Arjus


Neljapäev, 14. aprill

08.30 - rahanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 36 „Parkimistasu“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine Aardlapalu prügila järelhoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Huvihariduse toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
5. Loa andmine Raekoja plats 13 // Vabaduse pst 2 korteriomandi võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Priit Humal
6. Informatsioon koolilõuna maksumusest
Ettekandja linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linnavolikogu 9. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Tõnis Lukas
2. Ülevaade Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu 12. aprilli koosolekul toimunust
Ettekandja linnavolikogu esimees Tõnis Lukas

15.00 - hariduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Huvihariduse toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
2. Informatsioon koolilõuna maksumusest
Ettekandja linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson
3. Esindaja määramine õpetaja elutöö auhinna konkursi hindamiskomisjoni

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 11.04.2022