Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nädal Tartu Linnavolikogus

17. juuni /

Teisipäev, 18. juuni

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
2. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
3. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Lai 27/29 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Lai tn 29 krundi osas
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja kohanime ruumikuju muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

15.00 - hariduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Loa andmine projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
4. Loa andmine projektis "Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
5. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
6. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Kolmapäev, 19. juuni

14.00 - linnavolikogu esimees osale Tartu Laulupeomuuseumi uue püsinäituse "Oma viisi hoides" avamisel

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
2. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Ülevaade rattaringluse käivitumisest
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Informatsioon Tartu haljasalade hoolduse planeeritavast riigihankest
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak


Neljapäev, 20. juuni

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Informatsioon Tartu linna viidasüsteemist
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Tartu linna valitsemisse integreeritud võtmeteemad - tark linn
Ettekandja targa linna valdkonnajuht Lauri Sokk
3. Revisjonikomisjoni teise poolaasta tööplaani täpsustamine
Ettekandja komisjoni esimees Kadri Leetmaa

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:
1. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
2. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja kohanime ruumikuju muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine vältimatu sotsiaalabi teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Loa andmine perekülastusteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine erivajadusega laste tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
5. Loa andmine erivajadusega lastele sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
6. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre

17.00 - linnavarakomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
2. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Loa andmine Tartu linna igapäevase majandamisega seotud perioodiliste teenuste tellimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
4. Loa andmine kinnistu Narva mnt 101 võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
5. Loa andmine projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
6. Loa andmine projektis "Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe

19.00 - linnavolikogu esimees Aadu Must osaleb Tartu 2019. a laulupeo ja XXVII laulupeo ühiskontserdil Maarja kirikus


Reede, 21. juuni

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
2. Loa andmine projektis "Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine vältimatu sotsiaalabi teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
5. Loa andmine perekülastusteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
6. Loa andmine erivajadusega laste tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
7. Loa andmine erivajadusega lastele sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
8. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
2. Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
3. Tartu Linnavolikogu 25. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must


Laupäev, 22. juuni

18.00
- linnavolikogu esimees Aadu Must osaleb Tartu laulupeol


Pühapäev, 23. juuni

Linnavolikogu esimees Aadu Must osaleb Tartus toimuvatel Võidupüha üritustel

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 17.06.2019