Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
22°

Nädal Tartu Linnavolikogus

30. september /

Teisipäev, 1. oktoober

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Informatsioon Raadi võimalikest arengusuundadest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Informatsioon tiheasustusalade määramisest endise Tähtvere valla territooriumil
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
4. Informatsioon Kalda tee 32 detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

15.00 - hariduskomisjoni koosolek Tartu Kutsehariduskeskuses. Päevakord:

1. Tutvumine Tartu Kutsehariduskeskusega
Kutsehariduskeskuse direktor Raini Jõks
2. Hariduskomisjoni esindaja nimetamine õpetaja stipendiumi määramise komisjoni


Kolmapäev, 2. oktoober

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Läänepoolse ringtee teise ehitusala projekti tutvustamine
Ettekandjad maanteeameti esindajad
2. Loa andmine Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu Linnavolikogu 13. septembri 2018. a määruse nr 36 "Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Riia ja Vaksali tänava ristmiku projekti tutvustamine
Ettekandja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse tee-ehituse peaspetsialist Siim Mitt


Neljapäev, 3. oktoober

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Informatsioon SA Tartu Eluasemefond tegevusest
Ettekandja SA Tartu Eluasemefond juhataja Andres Püss
2. Tartu linna valitsemise integreeritud võtmeteemad - energiatõhusus ja keskkond
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Kultuuripealinna tegevused pärast tiitlivõitu
Ettekandja kultuuriosakonna vastutav projektijuht Erni Kask
2. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek. Päevakord:

Annemõisa 4 kinnistule hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

17.00 - linnavarakomisjoni elektrooniline koosolek. Päevakord:

Annemõisa 4 kinnistule hoonestusõiguse seadmine


Reede, 4. oktoober

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve, parandusettepanek
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Annemõisa 4 kinnistule hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Muudatused komisjonide koosseisudes
2. Tartu Linnavolikogu 27. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
3. Linnavolikogu liikme lähetus

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 30.09.2019