Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Täna algas Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu linn Foto: Tarmo Haud

13. juuli / Alates tänasest, 13. juulist saab Tartu kodulehel, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses tutvuda Tartu linna uue üldplaneeringu eelnõuga. Üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 16. augustini. Sama ajani oodatakse ka tartlaste ettepanekuid.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneeringus on muuhulgas välja toodud maa-alade üldised kasutustingimused, piirkondade ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir ja asustuse arengualad.

Üldplaneeringus nähakse ette muudatusi liiklusskeemis, kus keskendutakse linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele, kesklinnas kompaktse ja jalakäigusõbraliku linnaruumi loomisele ning maalises piirkonnas asustuse arengualade suunamisele. Suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avalikule kasutusele. Üldplaneeringu elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne.

Üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku sõnul määratakse üldplaneeringuga nii linnaruumi pikemaajalised strateegilised suundumused kui ka olulised detailid. "Ühelt poolt vaadatakse üldplaneeringus linna n-ö suuremalt lennukõrguselt. Teisest küljest aga on see üsnagi detailne ruumilise arengu kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid," lisas Ranniku. "Oluline on tähele panna, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks ei saa planeeritud lasteaia asemele ehitada parklat või et keset elurajooni tehast," täpsustas Ranniku.

Üldplaneeringu eelnõuga saab tutvuda Tartu kodulehel www.tartu.ee/uldplaneering2040, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses.

Üldplaneeringu kohta saab tagasisidet anda kuni 16. augustini kaardirakenduse kaudu, e-kirjaga (lpmko@raad.tartu.ee) või tavakirjaga (Raekoja plats 3, 51003 Tartu). Kõik materjalid ja vajalikud lingid on leitavad kodulehelt: www.tartu.ee/uldplaneering2040

Üldplaneeringu põhilahendus valmib esialgsete kavade kohaselt  2021. aasta alguses, on avalikul väljapanekul kevadel ning kehtestatakse 2021. aasta sügisel.

Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361; üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, tel 7361 262, 511 0990.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 16.07.2020