Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja sundvalduse seadmine

Tartu Linnavalitsuse teade

18. veebruar / Tartu linn rekonstrueerib 2020.-2022. aastal SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel olemasoleva tänavavalgustuse taristu Tartu linna asustusüksuses, Vorbuse külas ja Tähtvere külas.

Ehitusprojektide koostaja on Hepta Group Energy OÜ ja projektlahendused puudutavad järgmisi  kinnisasju:

  • Tartu linnas, kesklinna piirkonnas: Tähe tn 1, Tähe tn 2, Riia tn 8, Lille tn 18, Lille tn 18a;
  • Tartu linnas, Ropka tööstuse piirkonnas: Aardla tn 2;
  • Tartu linnas, Variku piirkonnas: Sinika tn 4, Mesika tn 8a, Sinika tn 11, Sinika tn 13, Sinika tn 15;
  • Vorbuse külas: Jänese tee 1, Jänese tee 7, Jänese tee 12;
  • Tähtvere külas: Tiksoja tee 2.

Tööde käigus uuendatakse tänavavalgustuse postid, kaabeldus ja paigaldatakse uued energiasäästlikud LED-valgustid. Tänavavalgustus on suuremas osas amortiseerunud ja/või tööst väljaviidud. Rekonstrueerimistööde tulemusel valmiva töökindlama tänavavalgustusega paraneb kohalike elanike elukeskkond, sealhulgas suureneb  turvalisus, samas väheneb tänavavalgustusest tulenev valgusreostus. Tänavavalgustuse uuendamise käigus on vajalik valgustimastide ja kaabelduse paigaldamine ka eraomandis olevatele kinnisasjadele, kuna üksnes seeläbi on võimalik avalikes huvides tagada terviklik ja toimiv süsteem. Eraomandis olevatele kinnisasjadele rajatiste ehitamiseks (rekonstrueerimiseks) ja nende talumiseks annab aluse kinnisasjale seatav sundvaldus. Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata ning mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele.

Tartu linnavalitsus soovib eraomandis olevatele kinnisasjadele ehitatavate elektrirajatiste talumiseks seada Tartu linna kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse  § 39 järgi.  Sundvalduse tasu osas lähtutakse asjaõigusseaduse rakendamise seadusest (§ 155 lg 1), mille järgi elektri jaotusvõrgu rajatise puhul sundvalduse tasu ei määrata.

Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.  Kohustus kitsendust taluda kehtib seni, kuni võetakse vastu otsus selle lõpetamise kohta.

Linnavalitsus teavitab asjaga seotud korteriühistuid ja loodab kinnisasjaomanike (korteriomanike) ja korteriühistute mõistvale suhtumisele ja heale  koostööle.

Kinnisasjaomanikud (korteriomanikud) võivad linnavalitsusele esitada arvamusi ehitusprojekti  ja sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 23.03.2021. Arvamused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil lmo@tartu.ee või paberkandjal märgusõnaga „Tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine“ Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale aadressil Raekoja plats 3, 51003 Tartu.  Lisateavet ehitusprojekti ja/või sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressilt lmo@tartu.ee .

Asendiplaanid

Kesklinn (Lille mäe piirkond)
Ropka tööstuse piirkond
Variku piirkond
Vorbuse küla
Tähtvere küla

 

Viimati muudetud 18.02.2021