Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja poolaastakonkursi

Tartu Kultuurkapitali pressiteade

21. märts / 2. aprillini (kaasa arvatud) saab esitada taotlusi isikute loome-, haridus-, teadus- ja sporditegevuseks ning kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks toetuste saamiseks.

Toetusteks välja jagatava rahalise fondi suuruseks on 43 000 eurot.

Üksikisikud saavad taotleda stipendiumi loome- ja sporditegevuseks ning täiendkoolituseks. Stipendium on mõeldud aitamaks kaasa erinevates valdkondades tegutsevate loomeisikute loominguliste eesmärkide saavutamisele, isikute sportlike võimete arendamisele ning erialasele enesetäiendamisele ja teadustegevusele.

Kollektiivid saavad taotleda toetust osalemiseks konkurssidel, festivalidel ja võistlustel. Mittetulundusorganisatisoonid saavad taotleda toetust kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks. Toetuste andmise eesmärk on soodustada kultuurilist mitmekesisust Tartu linnas.

Füüsilised ja juriidilised isikud saavad taotleda vastavalt stipendiumi või toetust tegevustele, mis toimuvad ajavahemikul 1. mai kuni 31. oktoober 2018. Tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud. Ei toetata Tartu linna eelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust ja juba Tartu linna poolt toetatud projekte.

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

  • helikunst
  • näitekunst
  • kirjandus- ja kirjastamine
  • kujutav- ja rakenduskunst
  • haridus ja teadus
  • rahvakultuur
  • kehakultuur ja sport

Taotlusi saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt Kultuurkapitali kodulehe kaudu. Vastava taotlusvormi saab valida (http://www.kultuurkapital.ee). Eelistatud on elektroonne esitamine (e-ankeet).

Saabunud taotlused vaatavad läbi Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid.

Eraldatavad stipendiumid ja toetused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25. aprilliks 2018.

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkurssi rahastatakse Tartu linna eelarvest.

Lisainfo tel 744 1500, e-post või kultuurkapital@raad.tartu.ee

Viimati muudetud 21.03.2018