Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-10°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Annika Haas

3. november /

Ajakohastatakse linna mürakaart

Linnavalitsus sõlmib lepingu Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamiseks OÜga Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.
Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart ajakohastati 2017. aastal. Välisõhu strateegilise mürakaardi abil antakse üldhinnang piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta.  Mürakaardi alusel koostatakse keskkonnamüra vähendamise tegevuskava.
Töö maksumus on 29 940 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tüve tänava lõik rekonstrueeritakse

Tüve tänava ehitustööde hankel oli edukas Nordpont OÜ.
Rekonstrueerimistööd on seotud Tüve tn 2/4/6/8  kinnistule ehitatavate sotsiaalmajadega. Arendatavale hoonetekompleksile rajatakse juurdepääsud, sh jalg- ja jalgrattateed, koos tänavavalgustuse ning vee-, kanalisatsiooni- ning sajuvee ärajuhtimise lahendusega. Ehitustööde käigus  rekonstrueeritakse täielikult Tüve tänava Põhja puiestee ja Lääne tänava vaheline lõik.
Tööde kogumaksumus on 466 072 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Alustatakse Puiestee ja Nurme tänava lõigu projekteerimist

Linnavalitsus sõlmib lepingu ViaVelo Inseneribüroo OÜga Puiestee ja Nurme tänava projekteerimiseks maksumusega 28 920 eurot.
Projekt koostatakse Puiestee tänava Muru tn ja Narva mnt vahelise lõigu ja Nurme tänava (Puiestee ja Peetri tn vahelise lõigu) rekonstrueerimiseks.
Sõidutee saab uue katte, vahetatakse välja äärekivid ja rekonstrueeritakse jalgteed. Puiestee ja Nurme tn ristmiku piirkonda projekteeritakse jalakäijate ülekäigurada.
Projekti mahtu kuulub vee-, olme-, sademeveekanalisatsiooni, elektrirajatiste ning tänavavalgustuse projekteerimine.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kalmistutelt hakkavad jäätmeid vedama Eesti Keskkonnateenused AS ja RAGN-SELLS AS

Tartu linna kalmistutelt jäätmete veo hankel olid edukad Eesti Keskkonnateenused AS ja RAGN-SELLS AS. Riigihange oli jaotatud nelja ossa:
I osa: jäätmete vedu Raadi, vanausuliste ja Roosi tn juudi kogukonna kalmistult;
II osa: jäätmete vedu Pauluse kalmistult;
III osa: jäätmete vedu Puiestee kalmistult;
IV osa: jäätmete vedu Rahumäe ja Tartu juudi kogukonna Lohkva kalmistult.
Hanke I, III ja IV osas oli edukas Eesti Keskkonnateenused AS ja riigihanke II osas RAGN-SELLS AS.
Uues lepingus alustatakse jäätmete liigiti kogumisega: segaolmejäätmetele lisaks paigaldatakse eraldi konteinerid biolagunevatele jäätmetele. Töövõtja kohustuseks jääb vajadusel ka jäätmete järelsorteerimine.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn remondib lasteaedu ja koole

Lasteaia Helika rühmaruumide remondi hankel oli edukas OÜ Agretten. Kavas on rekonstrueerida lasteaiahoone 2. korruse ruumid, kus asub neli rühma. Tööde maksumus on 250 067 eurot.

Linnavalitsus sõlmib lepingu EST Networks OÜga lasteaia Kivike välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustöödeks kogumaksumusega 60 184 eurot.
Tööde käigus likvideeritakse amortiseerunud valgustusmastid, paigaldatakse 27 uut valgustusmasti kõnniteede ja mängualade valgustamiseks, välised toitekilbid ning valgustus kolmele varjualusele. Tööde lõpptähtaeg on 16. august 2021. a.

Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi keldri renoveerimise hankel tunnistati edukaks OÜ PVH Ehitus pakkumus kogumaksumusega 368 201 eurot.
Gümnaasiumi hoones renoveeritakse osaliselt keldrikorrus, kus asuvad spordi- ning riietus- ja pesuruumid.  
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn kavandab raekoja platsil oleva hoone remonti

Raekoja plats 14 hooneosa projekteerimis-ehitustööde hankel oli edukas AS EVIKO pakkumusega 387 960 eurot.
Linnal on kavas remontida Raekoja plats 14 hooneosa, millel vajab ohtlikult vajunud sein rekonstrueerimist. Tööde eeldatav lõpptähtaeg on september 2021.a.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 7000 eurot spordiklubile Välk 494 toetuseks Balti hokiliiga I raundi läbiviimiseks.
Jäähokimeeskond Tartu Välk 494 osaleb 2020/2021 hooajal esmakordselt alustavas Balti hokiliigas ning korraldab hokiliiga I raundi kohtumised 27. - 29. novembril Tartus Astri Arenal.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 03.11.2020