Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Meelis Lokk

5. veebruar /

Linn alustab Mõisavahe tänava elamute vaheliste parklate ja juurdepääsude projekteerimist
 
Mõisavahe tänava majade 34 - 47 parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise hanke võitis OÜ Lacados ja Selektor Projekt OÜ ühispakkumus maksumusega 61 392 eurot.
Projektiga lahendatakse Mõisavahe 34 - 47 kortermajade parkimiskorraldus nii, et parkimiskohti jaguks võimalikult paljudele sõidukitele. Projektis nähakse ette kohad puuetega inimeste sõidukite parkimiseks, lahendused jäätmekogumisalade korrastamiseks, jalgteede ja tänava teekatte seisukorra parandamiseks ning uushaljastuse rajamiseks.
Pärast projekteerimistööde lõppu on tänavu kavas ühe majade grupi juures ka ehitustöödega alustada.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tähe tänavale kavandatakse tootmishooneid

Linnavalitsus kehtestas Tähe tn 135d ja Tähe tn 135f kruntide detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoonete rajamiseks.
Detailplaneering näeb ette Tähe tn 135d ja Tähe tn 135f kruntide liitmise, mille tulemusel moodustub krunt suurusega 18 292 m². Ehitusõigus on määratud olemasolevate hoonete laiendamiseks ja uute ehitamiseks. Ropka tööstuse linnaosas  asuv krunt paikneb väike-ettevõtluse ja tootmise maa-alal. Krundile on lubatud ehitada kuni seitse hoonet.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Pallase pst 2 krundi detailplaneering suunati avalikule väljapanekule

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pallase pst 2 krundi detailplaneeringu. Krunt suurusega 7578 m² asub Ihaste linnaosas ja on hoonestamata.  Vastavalt linna üldplaneeringule on krundi kasutamise sihtotstarbed kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning büroohoone maa.
Detailplaneeringuga on Pallase pst 2 krundile määratud ehitusõigus kuni kahe ärihoone rajamiseks, suurim lubatud ehitisealune pind on 2270 m², absoluutkõrgus 46.00 (E. Wiiralti tn poolsel hoonel 42.20). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.-18. märtsil Tartu infokeskuses raekojas.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Puuetega inimeste organisatsioonid saavad linnalt toetust

Linnavalitsus kinnitas puuetega inimeste organisatsioonidele 2019. aastal makstavad toetused. Organisatsioonile eraldatav ühekordne toetus on 650 eurot, millele lisandub 15 eurot toetust iga tartlasest liikme kohta.
Kokku toetab linn tänavu 22 puuetega inimeste organisatsiooni 51 000 euroga, millest 34 595 eurot läheb tegevustoetuseks ja 16 405 eurot  transporditoetuseks.
Tänavu jaotatav toetuste summa on sama suur kui eelmisel aastal.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak , tel  5811 7611 .

Linn toetab Tartu lennuühenduste arendamist

Linnavalitsus eraldas Tartu linna 2019. a eelarvest Tallinna Lennujaam ASile Tartu lennuühenduste arendamiseks toetust  200 000 eurot.
Tartu linn on võtnud üheks oma prioriteediks Tartu lennuühenduste arendamise ja planeerinud selleks vahendid linna eelarvesse.
Uue lennugraafiku teenindamine tähendas Tartu Lennujaamale vajadust suurendada pakutava teenuse mahtu ning kvaliteeti. Täiendavaid kulutusi tehti lennukite teenindamiseks, julgestuse tagamiseks, suurendati lennupääste võimekust ja investeeriti lennuki teenindamiseks vajalikesse seadmetesse.
Eelmisel aastal toetas linn Tallinna Lennujaam ASi 170 000 euroga.
Lisainfo: linnasekretär Jüri Mölder, tel 736 1203, 503 2089.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
meediaspetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 05.02.2019