Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
22°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

9. oktoober /

Linn muudab vanalinna valgustid säästlikeks
 

Linn ehitab kesklinna piirkonnas olevad laternvalgustid säästlikeks leedvalgustiteks. Laternatesse paigaldakse leedmoodulid ja nende toiteseadmed ning korrastatakse juhtmestik. Valgustite katkised ja tuhmunud klaasid vahetatakse uute vandaalikindlate matistatud klaaside vastu.
Tartu kesklinna piirkonnas valgustab tänavaid ligi 300 laternat, mis on valmistatud Tartu Valumehhaanika tehases.
Vanalinna valgustite ümberehitamiseks on selle aasta eelarves ette nähtud 100 000 eurot. Hanke võitnud Elektrilevi OÜ poolt pakutud ühikhindadega on võimalik ümber ehitada 195 valgustit. Ülejäänud laternvalgustid kaasajastatakse 2019. aastal.
Tänavu alustatakse töödega novembris K. E. von Baeri tänaval. Töid tehakse nii, et tänavad pimedaks ei jää.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286, 502 7891.

Kastani tänavale kavandatakse korterelamut

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Kastani tn 127a korterelamu püstitamiseks. Krundile kavandatakse kolmekorruselist viilkatusega elamut, kus on kaheksa korterit.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Tartu alustab energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" koostamist

Linnavalitsus saatis linnavolikogule Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" koostamise algatamise eelnõu.
Tartu on liitunud  CO2 heitkoguste vähendamist taotleva Euroopa Komisjoni algatusega “Linnapeade pakt”, milles kutsutakse üles vähendama CO2 heitkoguseid 2020. aastaks 20% ulatuses.

Vastavalt pakti reeglitele tuleb selle liikmetel iga kahe aasta järel läbi viia CO2 heitkoguste inventuur ja uuendada säästva energiamajanduse tegevuskava. Tartu linn soovib uuendada 2015. aastal vastu võetud säästva energiamajanduse tegevuskava energia- ja kliimakavaks. Kavandatava valdkondliku arengukava nimi on "Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"".

Energia- ja kliimakava on säästva energiamajanduse tegevuskava edasiarendus vaadates kaugemale  tulevikku ja seades kõrgemad säästmise ning emissiooni vähendamise eesmärgid. Kavas käsitletakse ka kliimamuutuste mõjusid.

Tartus on algatatud mitmeid tegevusi, mis aitavad muuta energiatarbimist efektiivsemaks ja säästvamaks. Koostatav arengukava aitab senised algatused siduda ühtse strateegia osaks ning pakub välja tegevused valitud suunas jätkamiseks. Arengukavas taotletakse kliimamuutuse kahjulike mõjude ennetamist ning asjakohaste meetmete rakendamist.
Arengukava eesmärk on hinnata uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate võimalikku mõju Tartu linna arengule aastani 2030. Seonduva tegevuskava eesmärgiks on muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks ja säästvamaks.

Tartu energia- ja kliimakava koostamiseks on planeeritud üks aasta ja selle koostab MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur, kes kaasab erinevaid seonduvaid osapooli.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 09.10.2018