Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

17. juuli /

Linn remondib Rahu 8 munitsipaalelamu

Munitsipaalelamu rekonstrueerimise käigus saab hoone uue katuse ja välisfassaadi, vahetatakse välja aknad ja uksed.  Rekonstrueeritakse sisekommunikatsioonid ja  olemasolevad välisvõrgud ning rajatakse sadeveekanalisatsioon ja välisvalgustus.  Hoonele paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Samuti rekonstrueeritakse hoone ümbruse teed ja platsid.  Osa kortereid kohandatakse puudega inimeste tarvis ning II korruse korterid kohandatakse sotsiaalmajutusüksuse jaoks. Kohandatud korteritesse paigaldatakse ka köögisisustus.
Rahu 8 elamu rekonstrueerimise hanke võitis Jaagor Grupp OÜ. Tööd lähevad maksma  2 060 426  eurot. Lepingu täitmise tähtaeg on oktoober 2019.a.
Linnavalitsus osaleb Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuse rekonstrueerimise projektis 1 595 300 euro suuruse omaosalusega. KredExi toetus on 550 000 eurot. Omanikujärelevalve teenuse maksumus on kokku 34,3 tuhat eurot, millest 50% kaetakse toetusega.

Hajaasustuse programmi raames esitati 14 taotlust

Hajaasustuse programmi raames esitati linnavalitsusele kokku 14 taotlust. Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust küsiti nii uute puurkaevude rajamiseks, veetorustike rajamiseks kui ka vajalike seadmete soetamiseks. Kanalisatsioonisüsteemide osas soovitakse rajada imbväljakuid. Kaks taotlust esitati juurdepääsuteede osas.
Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Meetme kriteeriumide järgi on taotleja omaosalus kolmandik projekti maksumusest, ülejäänud osa jagavad võrdselt nii riik kui Tartu linn.
Tartu linnavalitsus otsustas kaasfinantseerida hajaasustuse programmi raames esitatud projekte kokku kuni 23 220 euroga.
Toetuse saajad selguvad augustis. Tegevused peavad olema ellu viidud 2019. aasta oktoobriks.

Remonditakse kergliiklusteid

Karlova ja Ropka linnaosa ning Kalda tee jalg- ja jalgrattateedel väiksemate remonditööde tegemiseks sõlmis linn lepingu OÜga Demirek. Tööde maksumus on 25 146 eurot.
Raudtee tänava ja Väike kaare ristmiku nurkadesse ehitatakse jalgtee osad, mitmes kohas asendatakse kõrged äärekivid madalatega ning muudetakse tee profiili koguneva sademevee ärajuhtimiseks. Postimaja juures rajatakse väike osa jalgteed, mis võimaldab kergliiklusteelt postimaja poole liikuda.

Turu tänaval hakatakse valgustite poste vahetama

Linn sõlmib lepingu Empower ASiga Turu tn raudbetoonmastide vahetamiseks hinnaga 52 733 eurot.
Turu tänava valgustuse vanad betoonmastid vahetatakse alates Jõe tänavast kuni Kuu tänavani metallmastide vastu. Töö käigus kontrollitakse ka kaablite korrasolekut.

Malmi tänav rekonstrueeritakse

ASi Tartu Veevärk ja AS Giga tellimusel tehti Malmi tänaval trasside ehitustöid ning nüüd on kavas tänav kogu laiuses rekonstrueerida. Paarisarvuliste kinnistute poole ehitatakse 2,5m laiune jalgtee ning paaritute arvudega kinnistute poole ehitatakse 2 m laiune parkimisriba.
Tööd teeb hanke võitnud Asfaldigrupp OÜ, tööde maksumus 70 080 eurot.

Tähe tänavale kavandatakse kortermaja

Tartu Linnavalitsus kehtestas Tähe tn 102 ja Tähe tn 104 kruntide detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus äripindadega korterelamu rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 950 m² ja absoluutkõrgus 62.00 m.
 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
meediaspetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 17.07.2018