Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

17. september /

Tartu kooliõpilased saavad põnevaid aktiivõppeprogramme

Linnavalitsus sõlmib Tartu põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastele sel õppeaastal aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks lepingud Teaduskeskusega AHHAA, Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, Tartu Ülikooliga, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga, Eesti Rahva Muuseumiga, Tartu Linnamuuseumiga ja Tartu Mänguasjamuuseumiga.
Lepingupartnerid hakkavad õpilastele huvitavaid programme pakkuma loodusainetes, täppisteadustes ning humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas.
Programmide valik sõltub koolide eelistustest ning linnale ei teki kohustust teatud mahus programme osta. Koolid saavad aktiivõppeprogramme tellida vastavalt oma eelarvelistele võimalustele.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Jalgpalliklubi Welco planeerib Raadile treeningkompleksi

Linnavalitsus sõlmib MTÜga Jalgpalliklubi Welco hoonestusõiguse seadmise lepingu Muuseumi tee 7  kinnistule tähtajaga 30 aastat. Hoonestusõiguse tasu on 7400 eurot aastas ning tasu korrigeeritakse iga viie aasta järel. Hoonestusõigusega koormatava maa-ala suurus on 15 386 m².
Jalgpalliklubi Welco on kohustatud kahe aasta jooksul projekteerima ja rajama kinnistule jalgpallitreeningute läbiviimiseks treeningkompleksi, mis koosneb kunstmuruväljakust ning tribüünihoonest (koos riietus- ja pesemisruumidega) ning  rajama kompleksi kasutamiseks vajalikud tehnokommunikatsioonid, juurdepääsuteed, parklad ja haljastuse.
Jalgpalliklubi plaanib ehitustöödega alustada tänavu oktoobris ja lõpetada tööd juunis 2020. Tartu linnale on kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks esitatud parkla ja väljaku ehituse projekt.
Tartu linn rahastab staadionikompleksi ehitamist 2020. aasta eelarvest 75 000 euroga ja eraldab klubile viie aasta jooksul tegevustoetust summas 15 000 eurot (aastatel 2020 -2024 kokku 75 000 eurot). Avaliku parkla ehitust rahastab juriidilisest isikust sponsor summas 122 000 eurot.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Saalungi tänava ehitus

Linnavalitsus sõlmis Saalungi tänava ehitamiseks lepingu hanke võitnud OÜga Kivipartner.
Tööde käigus asfalteeritakse 186 meetrit sõiduteed, ehitatakse poole meetri laiused peenrad ja äärekiviga eraldatud  2 meetri laiune kõnnitee.
Tööde kogumaksumus on 97 317 eurot.
Enne teekattetöid rajab AS Tartu Veevärk tänavale sademeveekanalisatsiooni.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Raatuse tänava kortermaja laiendatakse

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Raatuse tn 55 asuva kortermaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Projekteerimistingimuste kohaselt võib hoonel olla kuni neli korrust ning uues hooneosas kuni üheksa korterit.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 1503 eurot Tiina Kallavusele mälestuspingi paigaldamiseks Tartu Herbert Masingu Kooli esisele platsile.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 17.09.2019