Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
-3°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

2. november 2021 /

Rekonstrueeritakse Ujula tänava lõik

Ujula tänava rekonstrueerimise hankel tunnistati edukaks OÜ TAVT pakkumus kogumaksumusega 682 413 eurot. Riigihanke eesmärgiks on Ujula tänava rekonstrueerimine Ujula 98 ja Puiestee tänava vahelisel lõigul. Tööde käigus tõstetakse sõidutee kandevõimet, ehitatakse kergliiklustee ning rajatakse tänavavalgustus ja sademevee-, reovee- ja veetorustik. Tänava rekonstrueerimisega alustatakse sel aastal ja valmimistähtaeg on 31.08.2022.

Tegemist oli kordushankega, mille tulemusel vähenesid linna kulud ligi 10 protsenti. Hankel osales üheksa pakkujat.

Kalmistute jäätmeveo hankel olid edukad Eesti Keskkonnateenused AS ja Ragn-Sells AS
 

Tartu linna kalmistutelt jäätmete veo riigihankel tunnistati I ja III osas edukaks Eesti Keskkonnateenused ASi ning II ja IV osas Ragn-Sells ASi pakkumused.
Riigihange oli jaotatud neljaks osaks: I osa - jäätmete vedu Raadi, vanausuliste ja Roosi tn Tartu juudi kogukonna kalmistult; II osa - jäätmete vedu Pauluse kalmistult; III osa - jäätmete vedu Puiestee kalmistult; IV osa - jäätmete vedu Rahumäe ja Lohkva Tartu juudi kogukonna kalmistult.

Linna kalmistute jäätmeveoteenuse aastane leping lõpeb käesoleva aastaga. Uued lepingud sõlmitakse ajavahemikuks 01.01.2022-31.12.2024. Töövõtulepingu mahtu kuulub olme- ja biolagunevate jäätmete konteinerite rent, transport ja paigaldus tellija poolt määratud asukohtadesse, regulaarne tühjendamine ja äravedu, vajadusel ka konteinerite hooldus, katkiste konteinerite asendamine ning biolagunevate jäätmete järelsorteerimine. Töövõtjalt nõutakse jäätmete liigiti kogumist, s.t segaolmejäätmetele lisaks tuleb paigaldada eraldi konteinerid biolagunevatele jäätmetele koos kohustusega suunata jäätmed kompostimisele. Kuna kalmistu külastajad on kurtnud segaolmejäätmete konteinerite vähesuse üle, siis paigutatakse igasse biojäätmete konteinerite asukohta ka üks segaolmejäätmete konteiner.

Lehe tänavale kavandatakse kortermaju

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Lehe tn 23 krundi detailplaneeringu. 5500 m² suurune planeeringuala asub Jaamamõisa linnaosas. Planeeringuga on määratud ehitusõigus kahele korterelamule. Ühe elamu suurim lubatud ehitisealune pind on 225 ruutmeetrit ja absoluutkõrgus 57 m. Lehe tn 23 planeeringulahenduse koostamisel on seatud eesmärgiks piirkonnas ruumilise terviklahenduse loomine arvestades väljakujunenud hoonestuslaadi. Ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud naaberaladel kehtivad lahendused - Lehe tänava äärde on planeeritud korterelamud ja Käbi tänava äärde üksikelamud.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 25.11.-10.12.2021 Tartu infokeskuses raekoja esimesel korrusel ja linna kodulehel www.tartu.ee.

Narva mnt 101 kinnistu leidis omaniku

Linnavalitsus korraldas elektroonilise enampakkumise linnale kuuluva Narva mnt 101 kinnistu võõrandamiseks. Enampakkumine toimus osta.ee oksjonikeskkonnas 4.  kuni 25. oktoobrini, kinnistu alghind oli 280 000 eurot. Enampakkumise võitis Margus Nikopensius, kes pakkus hinnaks 315 000 eurot. Lepingu tingimuste kohaselt peab krundil olemasolev hoone säilima.

Remonditakse kortereid

Linnavalitsus sõlmib lepingu OÜga Novel Viimistlus  linnale kuuluvate eluruumide Puiestee 114a-8, Peetri 16c korterite 46, 63, 64, 65, 66 ja 72  remondiks. Linnale kuuluvate ühetoaliste korterite remont läheb maksma 44 968 eurot. Korterid üüritakse vähekindlustatud inimestele.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 5000 eurot Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Maarja kogudusele tänukontserdi korraldamiseks eesliinitöötajatele, hooldekodu töötajatele ja elanikele. Tartu Maarja kirikukoori tänukontsert toimub 29. novembril Tartu Jaani kirikus. Lisaks kontserdi külastajatele saavad sellest osa ka paljud teised, kuna kontsert salvestatakse.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 02.11.2021