Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Meelis Lokk

20. oktoober /

Linn kavandab tänavate hoolduse hanget

Linnavalitsus soovib korraldada riigihanget aastaringseks tänavate hoolduseks ning saatis sellekohase eelnõu linnavolikogule arutamiseks.
Tartu linna tänavad ja teed on jagatud aastaringse hoolduse tegemiseks kolmeks hooldustööde piirkonnaks: I piirkond - Narva mnt, Riia tn ja Võru tn joonest lääne poole; II piirkond - Narva mnt, Riia tn, Võru tn joonest ida poole; III Tähtvere hajaasustuspiirkond endise Tähtvere valla piirides.
Seni on kahe eraldi hankega tellitud aastaringne põhi- ja jaotustänavate hooldus ning kõrvaltänavate talihooldus. Kavandatavas hankes on plaanis need seni eraldi tellitud tööde liigid ühendada.
Hooldusele kuulub tiheasustusalal kokku 2 335 000 m2 sõiduteid, 202 000 m2 jalgrattateid, 129 000 m2 kõnniteid,  sildu ja treppe, 110 000 m2 parklaid, 316 bussipeatuse ooteala ning 9200 jm sildade ning viaduktide sadeveesüsteeme, deformatsioonivuuke ja piirdeid. Lisaks tehakse Tähtvere hajaasustusalal 97 km ulatuses teede talihooldust.
Kavandatava hanke periood on plaanis lõpetada suvel, et tagada võimalike uute lepingupartnerite puhul objektide sujuv üleandmine ja kohanemisaeg enne talvise pingelise tööperioodi algust.
Hankega soovitakse leida tänavatele aastaringset hooldust vahemikuks 1.11.2021-30.06.2027.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Remonditakse tänavaid

E. Kõksi ja J. Koorti tänava rekonstrueerimise hankel oli edukas OÜ TAVT pakkumusega 201 314 eurot.
J. Koorti tänav (lõigus Pallase - E. Wiiralti) ja E. Kõksi tänav rekonstrueeritakse koos kergliiklustee, sademeveekanalisatsiooni restkaevuühenduste ja tänavavalgustuse ehitamisega. Tööde lõpptähtaeg on 31. august 2021.

Kopli tänava taastusremondi hankel oli edukas AS TREF.
Kopli tänaval remonditakse Ristiku ja Roopa tn vahelisel lõigul tänavakate ja ehitatakse kõnnitee. Paigaldatakse uued äärekivid, mille taha tuleb 2,5 m laiune asfaltkate koos ohutusribaga. Ristmiku Kopli tänava harule ehitatakse ohutu liiklemise tagamiseks kolmnurkne liiklussaar.
Tööde kogumaksumus on 163 145 eurot ja valmimistähtaeg 1. juuli 2021.

Nurme tänava rekonstrueerimise hankel oli edukas Terasteenus OÜ.
Vahi ja Kruusamäe tänava vahelisel lõigul ehitatakse 3 meetri laiused asfaltkattega sõidurajad ja mõlemale poole sõidurada rajatakse 1,2 m laiune jalgrattarada ja 2-2,5 m laiune kõnnitee. Ehitatakse kaks tõstetud ristmikku (Adra ja Vilja tn) ning rekonstrueeritakse tänavavalgustus ja rajatakse sademeveekanalisatsioon. Tööde kogumaksumus on 318 388 eurot ja valmimistähtaeg august 2021.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn soovib uurida tartlaste tervisespordiharjumusi

Linnavalitsuse kultuuriosakond soovib uuringuga saada ülevaadet tartlaste tervisespordi harrastamisest, meelisspordialadest ja rahulolust olemasolevate tervisespordivõimalustega Tartus. Uuringu sihtrühmaks on planeeritud valim Tartu elanike erinevatest vanuserühmadest vahemikus 15-85.
2020. a seisuga tegutseb Tartu linnas 192 spordiklubi, kus on 19 132 liiget. Samas ei kajastu aga suure hulga tervisespordiga tegelejate andmed olemasolevas statistikas, kuna nad ei ole seotud ühegi klubiga.
Tartu on viimastel aastatel jõudsalt arendanud kergliiklusteid, terviseradasid ja välispordipaiku, mis on aktiivses kasutuses. Uuringu tulemusi on kavas rakendada edasiste tegevuste ja investeeringute planeerimisel ning valdkonna arendamisel.
Lisainfo: sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp, tel 7 361 352, Veljo.Lamp@raad.tartu.ee

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 20.10.2020