Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-8°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

23. jaanuar /

Paju tänava kõrghoone rajamiseks väljastati projekteerimistingimused

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Paju tn 2 ärihoone ehitusprojekti koostamiseks. Alal kehtib Emajõe, Sõpruse silla, Pikk ja Fortuuna tänavatega piiratud ala detailplaneering.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi: hoone korruselisust ja hoone 0-kõrgust. Detailplaneeringuga on hoone suurimaks lubatud kõrguseks 55 m, absoluutkõrguseks 89,5 m ja korruselisuseks 15. Hoone ühe- kuni kolmekorruselise osa maksimaalne absoluutkõrgus on 46,5 m. Tingimuste taotleja soovib muuta korruselisust - ehitada 16-korruselise hoone, jäädes sama absoluutkõrguse juurde.
Detailplaneeringus toodud hoone suurim lubatud absoluutkõrgus võimaldab paigutada etteantud mahtu 16 korrust ning see ei mõjuta visuaalselt hoone tajumist linnaruumis.

pajutn-vaike.jpg

Paju tn 2 eskiis.

Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Staadioni tänavale kavandatakse kortermaja

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused ka Staadioni tn 63//65//65a kinnistule kortermaja ehitusprojekti koostamiseks. Krundile kavandatakse 8 korteriga elamut, mille lubatud suurim korruste arv on 3 ja ehitisealune pind kuni 260 ruutmeetrit.
Hoone peab arhitektuurilt sobima miljööpiirkonda ning kujunev kompleks moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Linn alustab taas statistilise ülevaate koostamist

Moodustati töörühm statistilise ülevaate "Tartu 2017" koostamiseks.
Kogumikku koondatakse ja süstematiseeritakse valdkondade kaupa Tartu linna kohta käiv statistika. Kogutud andmed võimaldavad saada ülevaate linnaelu erinevates valdkondades aastate jooksul toimunud muutustest ning on abiks linnaelu korraldamisel.  
Erinevaid eluvaldkondi iseloomustavate statistiliste andmete kogumiku iga-aastase väljaandmisega alustati 1999. aastal, alates 2015. aastast koostatakse ja arendatakse ainult veebiversiooni.  
Töörühma kuuluvad linnavalitsuse osakondade esindajad, kes vastutavad oma valdkonna andmete koondamise ja süstematiseerimise eest ning töörühma juhib abilinnapea Reno Laidre
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linn kavandab elektrivõrgu käidu- ja haldusteenuse hanget Tähtvere piirkonnas

Linnavalitsus küsib volikogult luba elektrivõrgu käidu-, haldus- ja remontteenuse osutamiseks hanke korraldamiseks Tähtvere hajaasustusalal.
Lepingulise töö mahtu kuulub elektrivõrgu korrashoiu tagamine, rikete registreerimine ja kõrvaldamine, elektrivõrgu objektidel ja elektrivõrgu kaitsevööndis tehtavate tööde ja kaevamiste üle järelevalve tegemine ning tänavavalgustuse korrashoid.
Leping sõlmitakse tähtajaga 30. september 2022, mil lõppeb ka linna elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde leping.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 12 840 eurot:
3000 eurot kirjastusele Ilmamaa Tartus tegutsenud laulupedagoogi Alma Kurtna elust ja tööst kõneleva raamatu väljaandmiseks;
3000 eurot Ago Pärtelpojale stalinismi poliitvangi ja kauaaegse silmapaistva eesti arsti Heino Noore mälestusteraamatu väljaandmiseks;
2000 eurot Eesti Maaülikoolile üliõpilaste osalemise toetuseks Ungaris toimuval XI PNEUMOBIL 2018 võistlusel;
3640 eurot MTÜle Vahtramägi Mäe-kodu hoone vihmaveetorude ja aknaplekkide vahetuseks;
1200 eurot Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele 2018. aasta majandus-halduskuludeks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 23.01.2018