Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

24. september /

Tartu toetab tootmise digitaliseerimist

Linnavalitsus eraldas OÜle ProtoLab 5000 eurot tootmise digitaliseerimiseks. Tootmise digitaliseerimise toetusega soovib linn kaasa aidata Tartu tootmisettevõtete konkurentsivõime suurendamisele digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu abil.  
2019. aastal on Tartu linna eelarves tootmise digitaliseerimise toetusteks ette nähtud 60 000 eurot ning eelnevalt on toetust saanud seitse äriühingut.
Toetust antakse töötleva tööstuse valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, kelle äriregistri kohane asukoht on Tartu linnas ja kelle tootmise asukoht on Tartu linnas või maakonnas. Toetuse ülemmäär on 5000 eurot.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Linn soovib jätkata tänavavalgustuse uuendamist

Linnavalitsus küsib volikogult luba osaleda projektis "Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II“.
Mitmetes Tartu linnaosades on tänavavalgustuse taristu amortiseerunud, ebaefektiivne ja avariiohtlik ning vajab rekonstrueerimist. 2020. aastal alustatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ulatuslikku tänavavalgustuse taristu renoveerimist Annelinnas Sõpruse puiestee ja Mõisavahe tänava vahelisel alal, kus võetakse kasutusele LED-tehnoloogia ja oodatav energiasääst on kuni 70%.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimise II etapis on kavas renoveerida amortiseerunud tänavavalgustuse taristu (kaablid, mastid, valgustid) Jaamamõisa, Annelinna, Veeriku ja FI linnaosades - kokku 512 valguspunkti. Hinnanguline aastane elektrienergia kokkuhoid on rekonstrueerimistööde tulemusena 215 MWh.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt esitatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel rahastamiseks Euroopa Ühtekuuluvusfondile. Projekti maksumus on 1,1 miljonit eurot, linna omaosalus 333 800 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Kalda tee 32 detailplaneering läheb avalikule väljapanekule

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu. Krunt suurusega 6440 m² asub Annelinnas ning sellel asub praegu kahekorruseline kaubanduskeskus, mis on amortiseerunud ja mida soovitakse lammutada.
Kalda tee 32 krundi detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus kuni viiekorruselise ärihoone-korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.-28. oktoobril Tartu infokeskuses raekojas
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Ehitusload

Linnavalitsus väljastas muude objektide seas ehitusload:
- Kvartsi tn 11 korterelamu püstitamiseks. Kvartsi tänavale kavandatakse osaliselt 3- ja osaliselt 4-korruselise ning 63 korteriga korterelamu ehitust.
- Tähe tn 4 büroo- ja õppehoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Projekt näeb ette õppehoone esimese korruse mahus sisehoovi kinniehitamise ning kahekorruselisele osale kahe korruse pealeehitamise.
- Aleksandri tn 32/1 haiglahoone lammutamiseks ja selle asemele samas mahus korterelamu püstitamiseks.
- Lai tn 17 laohoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks majutuse hooneks.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 5832 eurot:
4832 eurot Tartu linna pensionäride organisatsioonile Kodukotus duširuumi ehituseks;
1000 eurot Eesti parima naiskorvpalluri Merike Andersoni premeerimiseks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 24.09.2019