Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Raekoda Foto: Kerly Ilves

16. september 2021 /

Tiigi tn 67 krundi detailplaneering

Volikogu kehtestas Tiigi tn 76 krundi detailplaneeringu.

Planeeringuala pindala on 9020 m² ja see asub Vaksali linnaosas Vaksali ja Tiigi tänava ristmikul raudtee vahetus läheduses. Tiigi 67 krundile on kavas rajada äri-, büroo- ja korterelamu hooned. Hooneid peab olema vähemalt kaks, lubatud on kuni viis.

Lahenduse alus on arhitektuurivõistluse võidutöö. Hoonestus on planeeritud perimetraalsena, katkestusega raudteejaama suunas ja Tiigi tänava ääres, tagades nii avatud keskõue. Hooned on kõrgeimad Vaksali ja Tiigi tänava nurgal, kõrgus langeb sujuvalt J. Kuperjanovi tänava suunas ning jätkub spiraalselt ümber hoovi Tiigi tänava äärde, kus kõrgus on madalaim.

Hoonestusest ning juurdepääsu- ja kõnniteedest vabad alad tuleb haljastada. Vähemalt kümme protsenti krundist peab olema kõrghaljastatud. Planeering määrab ka täpsed nõuded konteinerhaljastusele.

Juurdepääsud krundile on planeeritud Tiigi tänavalt ja Vaksali tänavalt, parkimine on maa all. Vaksali tänav on planeeringuala ulatuses planeeritud üherealise tänavahaljastusega tänavana, kus on kahepoolne kõnnitee, kaks põhisõidurada ning üks pöörderada Tiigi tänava ristmikuni ja uus jalgrattarada, Vaksali ja Tiigi tänava ristmikule rajatakse fooriristmik.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225


Emajõe linnaujula kujundatakse mitmekesiseks rannaalaks

Volikogu andis loa korraldada riigihange Emajõe linnaujula rekonstrueerimiseks, mille eesmärk on muuta Lodjakoja kõrval asuv rand järgmiseks suveks kaasaegseks puhke- ja virgestusalaks.

Emajõe vasakkaldal asuvasse supelranda luuakse mitmekesiseid võimalusi puhkamiseks ja treenimiseks. Alale plaanitakse puhkamiskohti, mis vahelduvad lastele ja spordisõpradele mõeldud atraktsioonidega. Kogu rannaalale on kavandatud olemispesad, milles on istumis-päevitamisplatvorm ning mänguvahendid. Uuendatakse võrkpalliväljakud ja spordivahendid, Emajõele ehitatakse ujuvplatvorm.

Oluliselt paraneb ranna ligipääsetavus, ehitatakse treeninginventari, istumiskohtade ja jalgrattaparklatega ääristatud ja valgustatud kergliiklustee ning järgmises etapis on kavas rajada rannaala ja Ujula tänava vahelisse puudesalusse puhkekohtadega laudtee.

Rekonstrueerimistööd peaksid algama juba käesoleva aasta lõpus ning valmima 2022. aasta juuniks.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722


Tartu plaanib Sõpruse silla remonti

Volikogu andis loa korraldada riigihange Sõpruse silla rekonstrueerimise projekteerimiseks.

Tehnilise seisundi uuring on näidanud, et sillal on mitmeid puudusi ning see vajab lähitulevikus põhjalikku rekonstrueerimist. Olulisim probleem on sademevee sattumine silla tugiosadele, sammaste betoonile ja silla kandetaladele.

Rekonstrueerimisprojekt peaks valmima 2022. aasta lõpuks. Lisaks silla tehnilise olukorra parandamisele on kavas teha olulisi parendusi ka jalakäijate ja jalgratturite liiklemistingimustes.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 16.09.2021