Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-21°
-21°

Tartu sai uue üldplaneeringu

Tartu Linnavolikogu

Tartu vaade Foto: Tarmo Haud

7. oktoober 2021 / Volikogu kehtestas linna arengut järgmised paarkümmend aastat suunava Tartu üldplaneeringu 2040+.

Uue üldplaneeringu koostamine algatati 2018. aasta septembris peamise eesmärgiga siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringus on täpsustatud aga ka paljusid muid teemasid ning kõik üldplaneeringu osad olid aruteludeks avatud.

Üldplaneeringu põhilahendus oli avalikul väljapanekul käesoleva aasta 20. aprillist kuni 20. maini. Planeeringu tutvustamiseks korraldati kümme piirkondlikku ja temaatilist arutelu, esitati sadu arvamusi ja ettepanekuid.

Palju arvamusi esitati kesklinna pargi (Vanemuise tn 1) osalise hoonestamise ja Ujula tänava kavandatava pikenduse kohta. Planeeringus otsustati jätta Vanemuise 1 kinnistu hoonestatavaks 50% ulatuses, et rajada sinna südalinna kultuurikeskus. Üldplaneeringusse jäeti ka planeeritud Ujula tänava pikendus, et tagada areneva elamurajooni otseühendus linnakeskuse ja teiste linnaosadega.

Olulisemad teemad olid avalikustamisel ka Emajõe-äärsed matkarajad, puhkemetsad ja rohealad, linna asustusüksuste piiride muutmine, sadamaraudtee maa-ala kasutus jm küsimused.

Tartu linna üldplaneeringu kehtestamist toetas 26, vastu oli 16 volikogu liiget.

Üldplaneering on linna olulisim arengudokument, mis suunab pikaajalist strateegilist planeerimist. Planeering määrab linna ruumilise arengu põhimõtted, maa-alade ja veekogude üldised kasutustingimused, piirkondade üldised ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustiku, miljööväärtuslike alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused, asustuse arengualad, tehnotaristu üldised asukohad ja rajamise ehituslikud tingimused, täpsustab kultuuriväärtustega ning looduskaitsealaga seotud tingimusi jne.

Uudses digiraamatu vormis üldplaneeringuga saab tutvuda siin: https://gis.tartulv.ee/yldplaneering2040/. Digiraamatu kasutamisel on abiks õppevideo.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 19.10.2021