Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
19°
Для слабовидящих
19°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: ehitus
Teema: Lumi teedel

https://www.tartu.ee/et/ametnik-vastab/12455

Kas ma sain õieti aru Tartu LV on seisukohast, et ehitusobjekti korrasoleku eest vastutavad Tartu linnas naaberkinnistute omanikud?


Ehitusseadus on selliselt kirjas
§ 29. Ehitise omaniku kohustused ja õigused
4) ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale ehitamise ajal ja ehitise kasutamisel, sealhulgas takistama juurdepääsu varisemisohtlikule või muude lagunemistunnustega ehitisele kuni selle lammutamiseni või korrastamiseni ja paigaldama sellise ehitise ümber hoiatussildid;Esitaja: A. M.
Esitatud: 17.01.2019

Vastus

Tere!

Tamme pst kõnealusel kõnniteelõigul ei ole alustatud tee-ehitustöödega. Vastavalt kehtivale ehitusseadustikule, tuleb igal kinnistuomanikul korraldada oma kinnistu ja sõidutee vahele jääva kõnnitee hooldus.

Lugupidamisega

Vastaja: Siim Mitt
linnamajanduse osakond
teedeteenistus
tee-ehituse peaspetsialist
siim.mitt@raad.tartu.ee
Vastatud: 05.02.2019