Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
Для слабовидящих
-3°

Järelevalveteenistus

Tutvustus
Контакты

Teenistuse ülesanded

 • Ehitusjärelevalve teostamine, ehitustööde ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, omavoliliste ehitamiste peatamine;
 • kasutuslubade taotluste menetlemine;
 • valminud ehitiste ülevaatuse ning vastuvõtu korraldamine;
 • ehitiste korrahoiu ja kasutamise kontrollimine;
 • ettekirjutuste tegemine ehitusjärelevalve teostamisel;
 • ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimises osalemine;
 • loamenetlustes vajalike ehitusprojekti ekspertiiside ja ehitusuuringute tellimise korraldamine;
 • ehitiste ekspertiiside tellimise korraldamine; 
 • omavoliliste ja ohtlike ehitiste avastamine ja menetlemine, probleemsete hoonete registri pidamine;
 • Tartu linna statistilise ülevaate töögrupis osalemine;
 • ehitusjärelevalve registri pidamine;
 • paremate ehitajate, ehitiste ja hoonete hooldajate leidmiseks konkursside korraldamine ja võitjate tunnustamine;
 • ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise ohutuse edendamine;
 • ehitusseadusest tulenevate väärtegude avastamisest teavitamine Tartu linnakantselei menetlusteenistust.

Последнее изменение 02.01.2017

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5 II k ruum 227

E 15-18, K 8-10

Annika Adamson - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal.

736 1318

527 1815

Küüni 5 II k ruum 225

E 15-18, K 8-10

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5 II korrus ruum 225

E 15-18, K 8-10

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas.

736 1251

503 9836

Küüni 5 II k tuba 226

E 15-18, K 8-10

Kristin Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

736 1277

516 3159

Küüni 5 II k ruum 226

E 15–18, K 8–10