Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-20°
Для слабовидящих
-20°

Новости

Nädal Tartu Linnavolikogus

6 мая /

Teisipäev, 7. mai

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Informatsioon Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

15.00 - hariduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Eraüldhariduskooli toetus
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
2. Loa andmine Aira Lõhmusega sõlmitud äriruumi üürilepingu pikendamiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
4. Huvihariduse stipendium 2019
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
5. 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
6. Informatsioon Tartu linna koolide lähiümbruse liiklusohutusest
Ettekandjad linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson ja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak
7. Tartu Noortevolikogu ettepanek kaasava eelarve hääletamisea langetamiseks
Ettekandja Tartu Noortevolikogu esimees Hart Pärnapuu


Kolmapäev, 8. mai

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Mittetulundusühingus Tartu Välismaalaste Teenuskeskus osalemine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
2. Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve, linnavalitsuse seisukohad majanduskomisjoni ettepanekutele
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
3. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Loa andmine parkimise korraldamise tugiteenuste ostmise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Loa andmine projektis "Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm


Neljapäev, 9. mai

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Linnavalitsuse vastus revisjonikomisjoni otsuste mõjust linnavalitsemisele
2. Audiitorite ülevaade Tartu linna 2018. a majandusaasta auditi tulemustest
Ettekandjad KPMG audiitorid Siim Külasepp ja Andris Jegers
3. ASi Tartu Turg 2018. a majandusaasta aruanne
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
4. Informatsioon auditist "Linna tegevuste rahastamine Euroopa Liidu vahenditest"
Ettekandja sisekontrolliteenistuse juhataja Raivo Bachmann

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
2. Huvihariduse stipendium 2019
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
4. Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
5. Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
6. Tartu Noortevolikogu ettepanek kaasava eelarve hääletamisea langetamiseks
Ettekandja Tartu Noortevolikogu esimees Hart Pärnapuu

17.00 - linnavarakomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
2. Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
3. Loa andmine Aira Lõhmusega sõlmitud äriruumi üürilepingu pikendamiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
4. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Reede, 10. mai

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Mittetulundusühingus Tartu Välismaalaste Teenuskeskus osalemine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
2. Eraüldhariduskooli toetus
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
3. Loa andmine Aira Lõhmusega sõlmitud äriruumi üürilepingu pikendamiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
4. Loa andmine parkimise korraldamise tugiteenuste ostmise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
6. Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve, muudatusettepanekud
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
7. Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
8. Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
2. Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
3. Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
4. Linnavolikogu istungite kava 2019. a II poolaastal
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
5. Tartu Linnavolikogu 23. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Последнее изменение 06.05.2019