Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Новости

Tartu erahuvihariduse eestvedajad ei löönud eriolukorras käega

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Distantsõpe Фото: Kertu Kikkas

17 июня / Tartu erahuvikoolide ja huvitegevuse ühingute tegutsemisest eriolukorras valmis kokkuvõte, mis näitab, et kolmveerand neist jätkas tegevust distantsõppe vormis, avastades ja rakendades erinevaid digiõppe võimalusi.

Küsitluse tulemused näitavad, et õppetöö või harrastusega edasiminek ei sõltunud mitte niivõrd valdkonnast kui juhendajate hoiakutest ja valmisolekust leida häid lahendusi ootamatus olukorras. Ühe klubi tennisetreenerid leidsid näiteks värske lähenemisviisi noorte põnevil hoidmiseks, seades aprillikuuks üles eri oskustasemetele sobiva väljakutsete kalendri, kus igal päeval ootas ees uus ülesanne, mida oli võimalik salvestada ja treenerile tagasisideks saata. Mitmed koorid ja laulukoolid viisid läbi õpetaja või dirigendiga videotunde individuaalselt ja häälerühmade kaupa. Tantsukoolide seas olid populaarsed eelsalvestatud ja reaalajas videotunnid.

Siiski täheldasid paljud küsitluses osalejad, et juhendaja töökoormus kujunes distantsõppe läbiviimisel suureks. „Selline õpe nõuab nii eeltööd kui ka head IT-oskust ja pidevat distsipliini kontrollimist,“ tõdes ühe väikese kultuurivaldkonna erahuvikooli juht.

Töö peatanud või seda oluliselt kokku tõmmanud erahuvikoolidel ja huviringidel olid enamasti sihtrühmadeks lasteaia- või algkooliealised, kellega distantsõppe korraldamine eeldab suurt lapsevanema panust.

Kahes küsitlusvoorus andis tagasisidet 98 erinevat organisatsiooni, mille tegevuses osales keskmiselt 200 harrastajat, neist ligikaudu 165 tartlased. Keskmine tavapärane kuutasu on huvitegevusel 31 eurot. Kokku tegutseb Tartus ligikaudu 180 huvihariduse ja huvitegevuse pakkujat. Küsitluse tulemustega saab tutvuda Tartu linna kodulehel aadressil https://www.tartu.ee/pilv/s/efFqnvmqzgTxkFr.

Kultuuriosakonna juhataja Marleen Viiduli sõnul kaardistati erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujate hetkeolukorda, et vajadusel ja võimalusel kavandada linnavalitsuse tugimeede. Selle loomisel arvestatakse, et ei dubleeritaks haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja töötukassa loodud toetusvõimalusi, millest on osakonnajuhataja hinnangul olnud Tartus tegutsevatele ühingutele arvestatav abi.

Lisainfo: noorsooteenistuse juhataja Piret Talur (piret.talur@raad.tartu.ee, 5911 6614)

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Последнее изменение 17.06.2020