Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Новости

18. novembrist algab romusõidukite kampaania

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

romusõiduk

16 ноября / Keskkonnaministeeriumi eestvõttel toimub 18. novembrist kuni 2. detsembrini romusõidukite äravedamise kampaania.

Vana autoromu viivad kutsumise peale tasuta ära Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda. Lisainfot saab BLRT Refonda telefonilt 1817,  Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 5787 7233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust.  Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistris.

Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi hõivates linnas ära parkimiskohti. Illegaalsetes jäätmekäitluskohtades toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis seab ohtu põhjavee ja võib tekitada tulekahjusid või muid ohtlikke olukordi. Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning  õhukonditsioneeris oleva gaasi nõuetele mittevastav käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu kui ka ohtu inimese tervisele.  Kasutuselt kõrvaldatud sõidukist  eemaldatakse käitlemise ajal umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke.

Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk tuleb viia ametlikku lammutuskotta, kus ta võetakse liiklusregistrist maha lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda. Keskkonnaluba omav töötlemiskoda suudab romusõidukit taaskasutada. Romusõidukitelt on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91%.

BLRT Refonda,  Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki omanikule lammutustõendi ning annavad kasutuseta jäänud autole uue elu.

Romukampaaniat korraldatakse kolmandat korda. Kampaania raames koguti 2018. aastal 250 ja 2019. aastal 430 romusõidukit.

Последнее изменение 16.11.2020