Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
10°
Для слабовидящих
10°

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Kokkuvõte Lämmastikdioksiidi kontsentratsiooni määramise tulemused Tartu linna 16 mõõtekohas 2015. aastal. Esitatud on ka võrdlusandmed aastatel 2008-2015 tehtud mõõtmiste kohta.

Valdkond Looduskeskkond, Tehiskeskkond, Linnamajandus, Tervishoid, Terviseedendus, Muud, Transport

Koostaja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Valmimisaeg 20 декабря 2015

Tagasi uurimuste lehele