Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Haridusvaldkonna arengukavad

Eesmärkide tutvustus
Avalikul väljapanekul

Kooli ja teadmuslinn

Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana, kooli ja teadmuslinna, nutika ettevõtluslinna, inspireeriva elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna valdkondade läbipõimunud ühenduses.

 

Siit leiad ülevaate kooli ja teadmuslinna arengukavadest, eesmärkidest ja olulisematest väljakutsetest

 

Strateegilised eesmärgid

Eesmärk 1. Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja –õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast.
Eesmärk 2. Tartus toimib terviklik ja rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist.
Eesmärk 3. Tartu kõrgkoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetavainnovatsioonisüsteemi arendamisse.
Eesmärk 4. Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi.
Eesmärk 5. Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus.

 

Olulisemad väljakutsed aastateks 2013–2020

 • vajalikul arvul lasteaia- ja hoiukohtade loomine Tartu linna lastele;

 • lasteaedade õppekeskkonna kaasajastamine;

 • vajalikul arvul õppekohtade loomine Tartu üldhariduskoolide võrgus;

 • põhikoolide ja gümnaasiumite lahutamine;

 • põhikoolide õppekeskkonna kaasajastamine;

 • hariduslike erivajadustega õpilastele loodud koolide võrgu analüüs ja korrastamine;

 • gümnaasiumite arendamine teadmuskeskusteks;

 • tugisüsteemide arendamine (sh laste/õpilaste tugisüsteem, pedagoogide tugisüsteem, karjäärinõustamissüsteem);

 • kutseõppe võimaluste mitmekesistamine ja kvaliteedi tõstmine;

 • koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine;

 • kõrghariduse arendamise toetamine.

Последнее изменение 04.01.2017

„Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava aastateks 2020-2025” on avalikul väljapanekul kuni 4.detsember 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Jana.Pillmann@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Pääsupesa, Taara pst 8, Tartu 51005.

Tartu Veeriku Kooli arengukava aastateks 2020-2025” on avalikul väljapanekul kuni 4.detsember 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Ruth.Ahven@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Tartu Veeriku Kool, Veeriku 41, Tartu 50407.

Tartu Lasteaed Kivike arengukava aastateks 2020-2023 on avalikul väljapanekul kuni 27.november 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Jelena.Berseneva@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Kivike, Kivi 44, Tartu 51009.

Tartu Lasteaed Ploomike arengukava aastateks 2020-2022  on avalikul väljapanekul kuni 26.november 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Merike.Tiimann@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Ploomike, Ploomi 1, Tartu 50110.

Tartu Lasteaed Annike arengukava aastateks 2020-2026 on  avalikul väljapanekul kuni 20.november 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Valentina.Soosaar@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Annike, Anne 9, Tartu 50603.

Последнее изменение 13.11.2019