Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
18°
Для слабовидящих
18°

Новости

11 kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 90 protsenti tuludest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

11 декабря / 11 kuuga laekus Tartu linna 2018. aasta eelarvesse põhitegevuse ja investeerimistegevuse tulusid 151,2 miljonit eurot, mis moodustas 90% põhi- ja investeerimistegevuse tulude eelarvest.

Põhi- ja investeerimistegevuse tulud on 3,6 miljonit eurot suuremad kui põhi- ja investeerimistegevuse kulud.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 72,9 miljonit eurot ehk 93% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 75,0 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 57,4 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 16,9 miljonit eurot, muid tulusid 1,9 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot ning põhivara müügist 0,7 miljonit.

Kulude maht on olnud 147,6 miljonit eurot ehk 81% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 60,3 miljonit eurot, majandamiskulud 44,9 miljonit eurot, toetusi on antud 17,9 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 23,9 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,5 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (87,2 miljonit eurot) ning majanduse valdkondades (23,9 miljonit eurot).

Lisainfo: rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.

Последнее изменение 12.12.2018