Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Järelevalveosakond

Osakonna tutvustus
Контакты
järelevalveosakonna_tunnuspilt.jpg
Järelevalveosakond

Osakonna ülesanded on:
 

 • riikliku järelevalve teostamine, sh:
  • järelevalve kõnniteede koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje kohustuse täitmise üle;
  • liiklusjärelevalve peatumise ja parkimise nõuete järgimise üle;
  • järelevalve avalikult kasutatava veekogu ääres kallasrajale juurdepääsu tagamise üle;
  • järelevalve Tartu linna korraldatud avalikul liiniveol sõiduõiguse omamise üle;
  • järelevalve heakorranõuete ja koormise täitmise üle;
  • järelevalve koerte ja kasside pidamise nõuete järgimise üle;  
 • linnavalitsuse nimel väärtegude kohtuväline menetlemine;
 • tasulise parkimise järelevalve teostamine.

Последнее изменение 07.12.2020

Imbi Kivi - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Järelevalve väärteomenetluste läbiviimise üle.

736 1206

5560 3244

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Ülle Neeme - juhtivmenetleja

Koordineerib parkimise kontrolli läbiviimist ja heakorraalaste küsimuste lahendamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1109

517 0991

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Margus Oks - juhtivmenetleja

Planeerib ja korraldab järelevalveosakonna tööks vajalike tingimuste loomist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1342

517 9512

Küütri 3, II k

-

Astrid Hansen - juhtivmenetleja

Koordineerib ühistranspordis sõiduõiguse kontrollimist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1454

5814 0903

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Juta Karjane - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh parkimistasu maksmise, viivistasu määramise ja viivistasu sissenõudmise kontroll), järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1329

530 15861

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Karl Müürsepp - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine. Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistransoprdi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5691 9286

Küütri 3, II k

-

Aune Lõo - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5344 0345

Küütri 3, II korrus

-

Illar Leuhin - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

553 4216

Küütri 3, II k

-

Lauri Lani - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5323 1013

Küütri 3, II korrus

-

Margarita Pilipenko - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklus- ja ühistranspordiseaduse alusel.

-

5168 4717

Küütri 3, II k

-

Karmen Maat - menetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi- ja liiklusseaduse seaduse alusel.

736 1455

5348 6317

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Diana Allik - menetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi- ja liiklusseaduse seaduse alusel.

736 1348

5359 2437

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Sander Pihlak - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistransoprdi- ja liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Vilja Rohusalu - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

529 9575

Küütri 3, II korrus

-

Aleksander Eric Limit - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Annika Kõivumägi - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse ja ühistranspordiseaduse alusel.

-

5343 8248

Küütri 3, II k

-

Agnes Annemäe - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

524 2968

Küütri 3, II k

-

Kristiina Rohumets - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

505 5659

Küütri 3, II korrus

-

Meelis Saavel - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklus- ja ühistranspordiseaduse alusel.

-

509 2844

Küütri 3, II korrus

-

Kristo Kiisler - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5887 2123

Küütri3, II korrus

-