Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Järelevalveosakond

Osakonna tutvustus
Контакты
järelevalveosakonna_tunnuspilt.jpg
Järelevalveosakond

Osakonna ülesanded on:
 

 • riikliku järelevalve teostamine, sh:
  • järelevalve kõnniteede koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje kohustuse täitmise üle;
  • liiklusjärelevalve peatumise ja parkimise nõuete järgimise üle;
  • järelevalve avalikult kasutatava veekogu ääres kallasrajale juurdepääsu tagamise üle;
  • järelevalve Tartu linna korraldatud avalikul liiniveol sõiduõiguse omamise üle;
  • järelevalve heakorranõuete ja koormise täitmise üle;
  • järelevalve koerte ja kasside pidamise nõuete järgimise üle;  
 • linnavalitsuse nimel väärtegude kohtuväline menetlemine;
 • tasulise parkimise järelevalve teostamine.

Последнее изменение 07.12.2020

Imbi Kivi - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Järelevalve väärteomenetluste läbiviimise üle.

736 1206

5560 3244

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Diana Allik - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh trahviteadete koostamine ja menetlemine, kaebuste lahendamine) ja järelevalve teostamine ning väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1348

5359 2437

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Juta Karjane - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh parkimistasu maksmise, viivistasu määramise ja viivistasu sissenõudmise kontroll), järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1329

530 15861

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Ülle Neeme - juhtivmenetleja

Koordineerib parkimise kontrolli läbiviimist ja heakorraalaste küsimuste lahendamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1109

517 0991

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Margus Oks - juhtivmenetleja

Planeerib ja korraldab järelevalveosakonna tööks vajalike tingimuste loomist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1342

517 9512

Küütri 3, II k

-

Lauri Lani - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5323 1013

Küütri 3, II korrus

-

Illar Leuhin - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

553 4216

Küütri 3, II k

-

Aune Lõo - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5344 0345

Küütri 3, II korrus

-

Karl Müürsepp - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine. Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5691 9286

Küütri 3, II k

-

Margarita Pilipenko - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine. Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5168 417

Küütri 3, II k

-

Heidi Aljas-Kaasik - menetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi- ja liiklusseaduse seaduse alusel.

736 1455

51946185

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Agnes Annemäe - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

524 2968

Küütri 3, II k

-

Janis Enkvist - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5092 844

Küütri 3, II korrus

-

Ketter Kullamaa - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

53486 317

Küütri 3, II korrus

-

Aleksander Eric Limit - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

53225 732

Küütri 3, II korrus

-

Daarja-Doris Lähker - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Sander Pihlak - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistransoprdi- ja liiklusseaduse alusel.

-

53561 787

Küütri 3, II korrus

-

Kristiina Rohumets - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

505 5659

Küütri 3, II korrus

-

Vilja Rohusalu - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

529 9575

Küütri 3, II korrus

-