Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Образование для взрослых

Образование для взрослых

Каждый человек нуждается в постоянном самосовершенствовании для того, чтобы лучше понимать себя и окружающих. Активное получение взрослыми людьми образования стало неотъемлемой особенностью современного общества.

Уровневое обучение

Уровневое обучение предназначено для взрослых, желающих получить основное или среднее образование или академическую степень. Факт получения уровневого образования подтверждается свидетельством или дипломом.

Уровневое обучение предлагают:

 

Тартуская гимназия для взрослых

Открытый университет при Тартуском университете

Открытый университет при Эстонском университете естественных наук

Тартуская высшая художественная школа

Тартуский центр профессионального образования

 

Дополнительное обучение

Дополнительное обучение – целенаправленная и организованная учебная деятельность на основании учебной программы вне уровневого обучения.

Читать подробнее

Образование взрослых

Täienduskoolitus

Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Täienduskoolitust pakub:
Tartu Rahvaülikool

Täiskasvanud Õppija Nädal

7. – 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid .  Rohkem infot TÕNi kohta on TÕNI koordineeriva ETKA Andrase kodulehel.

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid ja õppijasõbralikke tööandjaid.

Täiskasvanud õppija nädala kalender 2020

 

Lisainfo:
Ena Drenkhan
TÕNi koordinaator Tartumaal
Tartu Rahvaülikooli koolitus- ja projektijuht
E-post ena@rahvaylikool.ee
Tel 5291431, 53486443

Последнее изменение 07.12.2020