Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
20°
Для слабовидящих
20°

Tartu noortekeskused

Tartu noortekeskused

Noortekeskus on keskkond noorte vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt toimuvateks tegevusteks. Noortekeskuse põhitunnuseks on noortele koolivälisel ajal külastamiseks ja sõpradega kohtumiseks avatud ruum, kus on loodud võimalused kõige erinevamatel viisidel oma vaba aja veetmiseks. Oluliseks osaks noortekeskuse tegevusest on noorte omaalgatuseks toetava keskkonna loomine. Noortekeskuses pakutakse avatud liikmeskonnaga huvitegevuse võimalusi - sealse ringi või klubiga ühinemiseks pole tavaliselt vaja end eelnevalt registreerida ega maksta osalustasu.

Tartu linnas tegutsevad nii munitsipaal- kui mittetulundusühingute hallatavad keskused, mille tegevused on suunatud teismelistele (ennekõike vanus 13-15). Noorsooteenistusega seotud noortekeskuste külastatavus kokku on keskmiselt 3500 unikaalselt noort aastas.

Tartu Noorsootöö Keskusel on kolm tegutsemiskohta: Anne Noortekeskus (Uus 56, Tartu), Lille Noortekeskus (Lille 9, Tartu) ja Ilmatsalu Noortekeskus (Järve tee 8, Ilmatsalu).

noorsootookeskus@raad.tartu.ee
https://tntk.tartu.ee/
https://www.facebook.com/Tartu.ntk/

Aparaadi Noortekeskus (Kastani 42)
aparaadink@gmail.com
https://www.facebook.com/aparaadinoortekeskus/

SPARK Makerlabi Noortekeskus (Narva mnt 3)
noored@makerlab.ee
noored.makerlab.ee
https://www.facebook.com/makerlabinoored/

Tartu noortekeskuste teenusekirjeldus siit

Последнее изменение 18.07.2019