Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
Для слабовидящих
-2°

Projektid

Ключевое слова
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1563 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • 03.09.2020 - 01.11.2020 Lühike koolitus, pikaajaline tulemus

  Populariseerida noortevolikogu, motiveerida olemasolevaid aktiivseid noori ning koolituda teemal „Kuidas saab Tartu Linna Noortevolikogu levitada infot Fridays for Future liikumise kohta noortele“,
  Projekti eesmärk on tõsta aktiivsete noorte hulgas teadlikkust noortevolikogude (sh Tartu ...

 • 03.07.2020 - 13.08.2020 Tartu Noorte Töömalev 2020

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • Õppeainete lõiming ja õppekava paindlikumaks muutmisele suunatud tegevused kooli arengukavas
  Õpiürituse eesmärgiks on kavandada tegevused TTG õppekava paindlikumaks muutmiseks ning nende tegevuste planeerimine TTG uues arengukavas: a) erinevate võimaluste leidmine üleminekuks ainekeskselt ...

 • Lasteaia õuealal peenra rajamine.
  Lasteaia peenramaa täiendamine on meie projekti kõige olulisem osa, kuna lasteaia peenramaa on just see koht, kus lapsed näevad igapäevaselt taimede kasvamist ja saavad pidevalt olla osalised nende eest hoolitsemisel. Kui lapsel on võimalik ise söödavaid taimi ...

 • Võnnu Mahetalu külastus seoses PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetusega
  Projekti eesmärk on kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi ning viia linnalapsi lähemale põllumajandusele läbi mahetalu külastuse.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 15.01.2020 - 29.02.2020 Tartu Bluusikuu 2020

  2020. aasta Tartu Bluusikuu olulisemad esinejad: Risto Vuorimees on töötanud plaadifirma Love Records plaadiümbriste kujundajana, ka hiljem tegelenud plaadikujundustega. Samaaegselt on ta jäädvustanud nii muusika- kui ka muid sündmusi Soomes kui Kuubal. Tema fotonäitusi on toimunud siiani tihti ...

 • Projekt on vajalik noortele, et nad õpiksid läbi mänguliste tegevuste tähelepanu pöörama enda ümber toimuvale, märkaksid kohti, kus käed külge lüüa, pööraksid tähelepanu oma jalajäljele, mõtleksid kuidas taaskasutada, julgeksid esineda ja enesele tähelepanu pöörata. Samuti saavad projektipartnerite ...

 • Päikesejänku ja Krõlli rühma lapsed osalevad VVVS korraldatud õppeprogrammis "Lumejänese rada"
  Lapsed väärtustavad metsa kooslust, elurikkust ja keskkonnahoidvat mõtteviisi.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Osalemine Erasmus+ programmi raames Norras Tromsøs, 14.01.-17.01.2020 toimuval seminaril "Use of ICT in pre-primary and primary education"
  Õppealajuhataja Ela Raide seminaril osalemine

 • 17.dets. 2019 a. Hundiõhtu: külas hundiuurija Laura Kiiroja ja esitletakse Lars Berge raamatut "Hundirünnak". Huntidest kõneleb zoosemiootik Laura Kiiroja, kes tegeleb välismaiste loomaaiahuntide sotsialiseerumisega ja teab ka palju ka Eesti huntide käekäigust. Laura Kiirojaga vestleb raamatu ...

 • 2016.a kinnitas Tartu KHK Rahvusvahelistumise strateegia aastani 2020, mis toetab püüdlusi rahvusvahelistumise kaudu integreerida innovatsiooni, ettevõtlussuhteid ning arendustegevust õppetegevusega selliselt, et see parandaks oluliselt arendus- ja õppetegevuse kvaliteeti ning tõstaks kooli ...

 • Tartu Kutsehariduskeskus on oma arengukavas 2019-2023 seadnud eesmärgiks Õppija individuaalsust, huvisid, vajadusi ja võimalusi arvestava paindliku kutseõppe. Eesmärgi saavutamiseks on vaja kaasajastada kooli IT õppeinfosüsteemi, täpsemalt õpitee-moodulit on vaja arendada grupipõhisest käsitlusest ...

 • 05.11.2019 - 31.12.2019 Erasmus + programm toetuse kasutamine

  Osalemine Iirimaal Dublinis, 21. - 24.11.2019, toimuval seminaril "The Language Exchange: Use European mobility projects to ignite the spark to speak"
  Õpetaja Iris Solnik`u seminaril osalemine

 • Projektitegevused toetavad loodusõpetuse läbivate teemade keskkond ja ühiskonna jätkusuutliku arengut ja väärtuskasvatuse eesmärke ning põhimõtteid.
  Tripsiku lasteaia kooliminevad lapsed väärtustavad loodust ja selle elurikkust, käituvad looduses hoolivalt ja oskavad käituda tervislikult ja ...

 • 21.10.2019 - 21.07.2020 TV10 olümpiastardis osalemiseks

  Tartu Tamme Kool osaleb sellel aastal TV10 olümpiastardi võistlusel 3. aastat. Eelmisel 2018. aastal võitsime üldarvestuses 2. koha. See on meie ja ka Tartu linna koolide jaoks väga suur saavutus. Selle 2019. aastal osaleb Tartu Tamme Kool TV 10 olümpiastarti sarjas veel ambitsioonikamate ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • 01.10.2019 - 30.04.2020 Tartu Veeriku Kooli õpiüritus

  Tartu Veeriku Kooli õpiüritus "KAASAV RUUM - IGA ÕPPIJA JA ÕPETAJA ABIMEES" annab meile võimaluse õppida kaasava õpimaastiku koosloomiseks vajalikke oskusi ning tutvuda Soome kooliarhitektuuri ja kaasava hariduse praktikaga
  Luua Veeriku koolis valmidus üleminekuks avatud õpiruumile ja kaasava ...

 • A.Russaku nim XXII Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • 30.09.2019 - 31.01.2020 VIII Tartu segakooride laulupäev

  3. detsembril 2019 möödub 130 aastat armastatud koorihelilooja Cyrillus Kreegi sünnist. Samas tähistas nüüdisaja üks tuntumaid eesti heliloojaid Tõnu Kõrvits 9. aprillil oma 50. sünnipäeva. Käesolev segakooride laulupäev ongi nendele tähtpäevadele pühendatud.
  Cyrillus Kreegi ja Tõnu Kõrvitsa ...

 • 30.09.2019 - 30.01.2020 XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päev

  XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päeva korraldamine
  Üritusega võetakse kokku veerandsajandi pikkune periood, mil nimetatud laulupäevi korraldatud on. Korraldamise eesmärgiks on koorilaulu traditsiooni hoidmine ja edasiarendamine laulupidudevahelisel perioodil.

 • seminaril "Contact seminar on Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature"
  Kontaktide leidmine

 • Projekti ideeks on korraldada Anne Noortekeskuse ruumides kolm tervise seminari päeva, mis keskenduvad noorte vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele. Seminarid on mõeldud kuni 75 noorele osalejale (igal seminaril ootame osalema kuni 25 noort), vanusegrupp on 11-16 eluaastat, sest et selles ...

 • KIK-i kaudu taotletavad õppeprogrammid vanematele rühmadele laiendavad laste teadmisi ja toetavad igapäevast õppetegevust. Praktiline kokkupuude loodusega kinnistab lasteaias õpitut. Lastel kujuneb positiivne suhtumine loodusesse ainult läbi otsese kokkupuute loodusega.
  Tartu Lasteaed Hellik ...

 • Õppeprogramm toimub lodjaga emajõel, kuna lapsed õpivad kõige paremini vahetus keskkonnas.
  Laste kujuneb parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest, mis aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.

 • Pakkuda lastele aktiivõppeprogramme väljaspool lasteasutust ning erinevate pakkujate poolt keskkonnateadlikkuse kasvatamise eesmärgil.
  Tartu Lasteaed Karoliine 6-7aastased lapsed on osalenud erinevates programmides, mille kaudu omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas.

 • Projekti eesmärgiks oli koostöös Sotsiaalkindlustusametiga disainida ja seeläbi ka lihtsustada puudega lapse vanema aruandekohustust sügava puudega laste puuete korduvtaotlemisel, abivahendi ning rehabilitatsiooniteenuse taotlemisel. Tegemist ei olnud avaliku projektiga ning kohalikke omavalitsus ...

 • 01.09.2019 - 31.08.2020 Creativity - Key to Success!

  Maailma Majandusfoorumi aruande kohaselt on selge, et loovus on juba täna, aga veelgi enam tulevikus, üks olulisemaid ja tööandjate poolt nõutumaid oskusi. Tänane kool peab sellega väga tõsiselt tegelema. Uuringud näitavad, et lugemine aitab arendada lapse kirjutamisoskusi, kuid kirjutamine aitab ...

 • 01.09.2019 - 30.05.2020 Tõrukesed saavad sõbraks pokudega

  Projekti käigus külastavad 6-7 aastased lapsed Pokumaa Sihtasutust ja osalevad õppeprogrammis "Saame sõbraks pokudega".
  Lapsed õpivad ehedas looduskeskkonnas tundma ja hoidma meid ümbritsevat loodust.

 • Soovime luua Tartu Anne Noortekeskuse juurde noorte aktiivi, kes osaleks otsustus protsessides. Räägiks kaasa Anne Noortekeskuse tegevus ja arengukava loomisel, esindaks noorte häält. .
  Aktiiv koondaks endas 5-7 noort, kes kirjutaksid omaalgatus projekte, viiksid läbi erinevaid üritusi ja ...

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  Õppekäik tundmaks Eesti kalu, nende eripära ja kohastumisi.

 • Soov arendada õpilaste programmeerimise alaseid oskusi.
  Õpilaste programmeerimisoskute arendamine

 • 01.06.2019 - 10.09.2019 Programm noortekohtumised

  Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Luunja Keskkooli noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine
  Soodustada erineva emakeelega noorte omavahelist ...

 • Konverentsil tutvustatakse 2018. aastal Eestis läbi viidud "Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuringu" raamatukogude osa tulemusi (Mai Põldaas osales uuringu läbi viimises raamatukogude valdkonna eksperdina). Tutvustatava uuringu peamine eesmärk oli analüüsida kahe Eesti ...

 • Anne noortekeskuses on hetkel köögis kehvad lood. Sealne pliit on ajale jalgu jäänud ning ei täida noorte vajadusi ning puudub korralik ventilatsioon (aknad on köögis olemas, aga neid ei saa alati lahti hoida, ei taha, et keegi haigestuks). Nõudepesumasinat seal ei ole, mis on ühiskasutatava ruumi ...

 • LEGO robootika komplektide soetamine
  LEGO robootika komplektide soetamine

 • Maaeluga tutvumine. 216 õpilast (1. - 5. klassid) külastasid Kaspri talu, kus said tutvuda (silitada, kallistada, vaadelda) erinevate loomade ja lindudega (küülikud, kanad, lambad) ning talutöödega, sh said ise toita loomi ja tiigis elavaid kalu. Õpilased said ise külvata erinevaid köögiviljade ...

 • 15.04.2019 - 15.06.2019 Teatrifestival SAVILIND

  Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub XVII korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas kui loovust arendavat ja atraktiivset hobi ning mõjusat korrektsioonivahendit. Suurendada erivajadustega laste ja noorte ...

 • Taluloomade hooldus - toitmine, aedviljakasvatus- külvamine, hooldus, talukülastused. Loovtöö - elektri tootmine kartulist.
  Väikese talu hooldus. Laste ja õpetajate teadmiste ja oskuste täienemine aiandusest ja köögiviljade tervislikkusest. Taluelu, erinevate loomade eluolu ja hooldamise ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.
  Tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja ...

 • Maaeluga tutvumine.
  Andre Juustufarm: Eesmärk on anda lastele vahetu teadmine farmielust, seal elavatest loomadest, piimatootmisest ja juustu valmistamisest. Latika talu: Eesmärk on osaleda 3 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Eestlaste põline toidulaud, Meeltega maale), ...

 • Maheaia hooldus, maheaedviljakasvatuse jätkukursus, talukülastused, loovtööd.
  Lastele tervislike ja omakasvatatud köögiviljade kättesaadavuse tagamine. Väikese maheaia hooldus. Laste ja õpetajate teadmiste ja oskuste täienemine maheaiandusest ja köögiviljade tervislikkusest. Taluelu, erinevate ...

 • Korraldame Anne Noortekeskuses neli tööhõiveteemalist koolitust vahemikus aprill kuni juuni, mille käigus saavad noored teadlikumaks tööhõiveteemadel. Eeldame ligikaudu 100 osalejat vanuses 13-19. Teemadeks on mainekujundus, eetika, karjääri planeerimine ja töötervishoid. Projekt toimub vahemikus ...

 • 27.03.2019 - 31.07.2019 1.-5. klasside talukülastused (PRIA)

  Õpilased näevad mis koht on „talu“? Saavad teadmised, mis juhtuks, kui talusid enam ei oleks? Tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.
  Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ...

 • Tartu Hansa Koolis toetub juhtimine kindlale struktuurile: õpetajad jaotuvad erialapõhiselt ainesektsioonidesse, õpikogukondadena kuuluvad kõik õpetajad 7-8 liikmelistesse LP rühmadesse, õpetajate nõustamise ja HEV-õpilastega tegeleb tugimeeskond, lisaks tegutseb koolis tervisemeeskond (õpetajad ja ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Seminaril“Impact+ Exercise SeminarBeneficiaries Training” , mis toimub 27.-28.veebruaril 2019 Budapestis, Ungaris osaleb Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets, kes on ühtlasi ka Erasmus+ KA2 koostööprojekti IAG4VET (VP-18-0038) projektijuht. Seminari eesmärk on parandada Erasmus+ ...

 • 15.02.2019 - 21.06.2019 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja Eesti Maaülikooli Mahekeskusse
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õpetust

 • 01.02.2019 - 19.06.2019 Imelised aastad

  Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste ...

 • Antud projektis uurivad 1.–9. klasside õpilased olümpiamängude ja Eesti maakondade traditsioone ning osalevad kooliolümpiamängudel. Õpilased püüavad mõtestada ja mõista olümpialiikumise ja spordi rolli ühiskonnas läbi aegade. Õpitakse tundma olümpialiikumise ajalugu ja tänapäeva, Eesti ...

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäikude läbiviimiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis

 • Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja praktiseerimine

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • 04.12.2018 - 15.07.2019 MHG Euroscola 2019

  Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel.
  tutvuda Euroopa Parlemendi tööga ...

 • 16.11.2018 - 13.12.2018 Maleva mõttetalgud

  Tartumaa ja Lõuna-Eesti malevakorraldajad, rühmajuhid ja malevlased kohtuvad, et ühiselt arutleda maleva tuleviku ja oleviku üle. Selle eesmärk on leida koostöökohti ning arendada malevakorraldust. Lisaks aruteludele toimub ka turunduskoolitus, mille eesmärk on arendada malevakorraldajate oskusi ...

 • TV 10 olümpiastarti on 4. võistlusetapist ja finaalist koosnev võistlussari, kus sellel aastal osalevad 2005. - 2008. aastal sündinud õpilased. Ühe osana projektist soovime rahastada Tamme Kooli õpilaste osalemist selles võistlussarjas. Teine osa projektist on finaalvõistluse korraldamine, mis ...

 • Soovime lastes suurendada motivatsiooni omandada uusi teadmisi ja oskusi läbi integreeritud tegevuste erinevates õppevaldkondades. Laiendada laste silmaringi, muuta nende lasteaias viibitud päevad veelgi huvitavamaks ja aktiivsemaks.
  Meie eesmärgiks on tagada, et: * laps mõistab ja märkab ...

 • A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • Projekti eesmärgiks on tõsta õppe kvaliteeti Informatisooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning tehnika, tootmise ja ehituse erialadel läbi kaasaegsete digilahenduste kasutuselevõtu kutseõppes. Projekti tulemusena soetatakse ning võetakse kasutusele Tartu KHK-s uuenduslikud õppevaralahendused, mis ...

 • 01.10.2018 - 24.06.2019 Keskkonnateadlikkuse programm

  Õpilastega osaletakse keskkonnaalastes õppeprogrammides nende keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.
  1) Õpilased väärtustavad rohkem elusloodust ning oskavad käituda igapäevaelus ja erialases töökeskkonnas keskkonnasõbralikumalt. 2) Õpilased oskavad loodusainetes omandatud teadmisi lõimida ...

 • Õppekäik Soome annab olulise sisendi kooli juhtimistasandil- kuidas võiksime meie suunata oma kooli arenguid ja tööprotsesse nii juhtkonna kui õppetoolide tasemel selliselt, et nii õpilastel kui õpetajatel oleks koolis võimalikult hea.
  Seminrail osalemise eesmärk on saada ülevaade Soome ...

 • 26.09.2018 - 30.06.2019 Triinu ja Taavi Eesti looduses

  VVV SA õppeprogrammid "Lumejänese rada"; "Orava aastaring" ning "Mesilane" ja SA Luke Mõis õppeprogrammid "Loodust uurima koos kaisuloomaga"
  Lasteaed Triinu ja Taavi aiarühmade lapsed õpivad looduses mõislikult käituma, loodust märkama.

 • 24.09.2018 - 31.01.2019 XXIV Lõuna-Eesti meestelaulu päev

  12. detsembril möödub 110 aastat Eesti koorimuusika suurkuju - koorijuhi, helilooja ja pedagoogi Gustav Ernesaksa sünnist. Sellele väärikale tähtpäevale pühendavad Lõuna-Eesti laulumehed oma järjekordse, XXIV meestelaulu päeva. Laulupäevale on kutsutud kõik Lõuna-Eestis tegutsevad meeskoorid, keda ...

 • Tartu Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus korraldab igal aastal täiskasvanutele erinevates valdkondades üle 300 koolituse, mis on seotud kas erialase täiend- ja ümberõppega, kutseeksamiks ettevalmistustega, võtmepädevuste arendamisega või hobikursustega. Koolitusvaldkondi jagub ...

 • Programm on vahetult seotud enesereflektsiooni ja nõustamisprotsessiga, kokku toimub vähemalt 8 (akadeemilist) tundi nõustamist.nr
  Õppijad on teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest.

 • Tartu Linnaraamatukogu XIII vene kirjanduse ja kultuuri nädala korraldamine 24.sept.-29.sept.2018
  Tartu Linnaraamatukogu korraldab kolmeteistkümnendat aastat septembri lõpus (24.sept.-29.sept. 2018) Vene kirjanduse ja kultuuri nädalat, mille eesmärk on nii raamatukogu lugejatele kui ka laiemale ...

 • Liblikate ja Lepatriinude rühma lapsed oskavad käituda loodust hoidvalt ning tunnevad rõõmu loovast eneseväljendamisest
  I osa "Sügis", on mõeldud Liblikate rühma 3 - 5 aastastele lastele ja mille eesmärgiks oli lastele õpetaa loodust vaatlema ning kuidas käituda loodust hoidvalt. II osa "Jäljed ...

 • 13.09.2018 - 24.12.2018 Õppevahendite soetamine

  Tartu XI riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 20.02.2019.a
  soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks

 • Projekti raames kohtuvad Tartu Forseliuse Kooli ja Mooste Mõisakooli kollektiivid kahel korral selleks, et omandada teadmised ja oskused sellest kuidas hoida ennast motiveeritu ja vastupidavana muudatustega tegelemisel ja selleks, et kaardistada probleemkohad ja lahendusettepanekud seoses eri ...

 • Projekti põhitegevusena toimub Tartu Forseliuse Koolis praktiline koostööseminar, mille raames saavad osalejad tunde vaadelda; seminari raames ülevaate haridusvaldkonna suundumustest ja uuendustest; töötubade raames praktiliselt erinevaid õppemeetodeid ja harjutusi läbi teha ning aruteluringis ...

 • Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna üheks peamiseks ülesandeks on kogukonna haavatavamate gruppide - eakate, puuetega inimeste ja laste – hoolekande ja tervishoiuteenuste ja -tegevuste planeerimine ja läbiviimine. Selleks, et meie teenuseid pidevalt ajakohastada on tarvis leida ...

 • Aktiivõppeprogrammides osalemine "Metsloomad meie metsades" RMK Elistvere, Tartu Loodusemaja õppeprogrammid"Koduloomad talus", " Lemmikloomaprogramm"
  Tartu Lasteaed Sipsiku lastele võimaldada osaleda erinevates aktiivõppeprogrammides. Suurendada laste huvi looduse, selle hoidmise/kaitsmise ja ...

 • Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis teoreetilised teadmised, õppekäikudel osalemine toetab noortel seoste tekkimist teooria ja praktika vahel. Tänapäeval sageli linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali reaalse ümbritseva eluga. ...

 • Lapsed omandavad õpitut kõige paremini vahetus looduskeskkonnas
  Lapsed saavad mitmekesiseid kogemusi erinevates keskkondades, läbi mille rikastub nende maailmapilt ja suureneb hoolivus ümbritseva vastu

 • 03.09.2018 - 02.09.2019 Õpirände projekt

  Käesolev projekt on koostatud eesmärgiga pakkuda õpetajatele võimalust nii professionaalseks kui ka isiklikuks arenguks. Projektis ette nähtud koolitused annavad oskusi toime tulla stressiga, arendavad inglise keelset väljendusoskust, tutvustavad erinevaid alternatiivseid ja loovaid õppemeetodeid ...

 • Maailmas kasvab ületarbimine, mis toob kaasa keskkonnaprobleeme ja inimeste võõrandumise ühiskonnast. Meil on ainult üks maailm ja noored inimesed peavad tuleviku väljakutsetega hakkama saama.
  Õpilaste jätkusuutliku maailmatunnetuse kujundamine

 • 5. ja 6. rühma lapsed (40 last) osalevad SA Luke mõisa ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu aktiivõppeprogrammides
  Lapsed omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas ning õpivad tundma aastaaegade märke erinevate meelte ning tegevuste/mängude kaudu.

 • Projekti käigus osalevad 4-6 aastased lapsed Luke mõisa, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Võrtsjärve õppekeskuse ja VVV Sihtasutuse õppeprogrammides
  Lapsed tutvuvad õunamahla valmistamise protsessiga ning teevad protsessi oma käega läbi. Lapsed tutvuvad eestlaste elu ja hoonetega 100 aastat ...

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Lasteaia 9 rühma lapsed on osalenud Jääaja Keskuses, Luke Mõis ja Vapramäe Vellavere- Vitpalu SA õppeprogrammides. Lapsed on praktilise tegevuse käigus ja aktiivõpet kasutades saanud uusi teadmisi erinevate ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • 01.09.2018 - 31.08.2019 Healthy Nutrition 2018-2019

  Südameveresoonkonna haigused on tänapäevase ühiskonna suurimaid probleeme. Enamik nende, miljoneid elusid nõudvate, haiguste põhjuseid peitub elustiilis ja meie enda valikutes, millest vale toitumine ja vähene liikumisaktiivsus on ühed peamistest. Selle projektiga, mis suunatud ennekõike ...

 • Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab 1. jaanuar 2018 seisuga Tartu linnas 15 441 puudega isikut. Paljudel juhtudel ei ole isikute kodud ja ligipääsud kodule kohandatud vastavalt puudest tulenevale vajadusele. Perioodil 2018 - 2023 pakutakse kuni 179 puudega isikule võimalust taotleda toetust oma ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (KJPG) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik KJPG klassid (kokku 18 klassikomplekti). Iga klass ...

 • Arengustrateegia „Eesti 2020“ seab üheks peamiseks arengu eesmärgiks tööhõive määra tõstmise vanusegrupis 20-64 aastaks 2020 kuni 76%ni (algtase aastal 2013 oli 73,4%). Selle alaeesmärk on vähendada noorte vanusegrupis 15-24 töötuse määra aastaks 2020 kuni 10%ni. Noorte töötus töötute hulgas on ...

 • Tartu II Muusikakooli puhkpilliorkestri kulutused laulu- ja tantsupeo protsessis osalemisel
  Arendada ja mitmekesistada puhkpillimuusika esitus- ja väljendusvõimalusi

 • 01.09.2018 - 31.08.2020 Tule kooli tagasi, mine eluga edasi

  2011 aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel oli Tartu maakonnas 20-64 aastaste keskhariduseta täiskasvanute absoluutarv oli 13333 ehk 14,3% (Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tasemeharidusse tagasitoomise toetamine, Centar´i uuringu raport). Seega on olemas sihtgrupp, kes teadmatuse või ...

 • Korraldame täiendava eesti keele õppe valdavalt vene keelt emakeelena kõnelevatele õppijatele, mis hõlmab endas auditoorset õpet, muuseumite külastusi ja ekskursiooni. Täiendava võõrkeele õppe raames korraldame erialakeelelaagri Helsingis. Osalejateks on TKHK-s teeninduserialadel soome keelt ...

 • 27.08.2018 - 30.09.2018 Helika ja Sass nutikalt tegutsema

  Vajadus rikastada õpetajate teadmisi digimaailma uuenduste ja võimalustega ning aidata luua seoseid nende kasutamiseks teistes ainevaldkondades.
  Õpetaja omab tänapäevaseid digipädevusi ja oskab kasutada erinevaid IKT vahendeid õppetöö mitmekesistamiseks ja huvi loomiseks. Jätkub järjepidev ...

 • Keskkonnateadlikkuse projekt lastele
  Laps mõistab ja tunnetab maailma terviklikult. Tunneb taimi, teab kuidas toimib toiduahel, märkab nähtusi mis toimuvad looduses. Õpime mesilaste vajalikkust looduses, nende käitumist, erinevaid tegevusi, eluviisi ja elupaiku. Laps käitub loodust hoidvalt, ...

 • 20. augustist 2018 kuni 19. juuli 2019 tegutseb Tartu Noorsootöö Keskuses Euroopa vabatahtliku teenistuse raames noor itaallane Stefano Berka, kes viib iganädalaselt lastele ja noortele läbi: 1) Itaalia köögi kokaklubi 2) Praktilised itaalia keele tunnid Lisaks viib ta läbi vähemalt 2 enda ...

 • Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, ...

 • 01.08.2018 - 31.12.2018 DeVa

  Projekti lühinimi: DeVa Projekti pealkiri: Valimiseks valmis! Tartu Linna Noortevolikogu demokraatlike valimiste eeltöö Projekti "Valimiseks valmis! Tartu Linna Noortevolikogu demokraatlike valimiste eeltöö" (DeVa) raames valmistatakse linnavolikogu ja noored ette 2019. aastal toimuvateks Tartu ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Aarhusi Taanis ja Stavangeri Norras tutvumaks linnade kogemustega kesklinna tihendamisel, avalike kultuurihoonete rajamisel ja keskkonnasäästlike avalike hoonete rahastamisel.
  Tartu linna kesklinna planeering näeb ette kesklinna tihendamist. LVO ja AEO ...

 • Inimestel on olemas esmased digipädevused, kuid napib teadmisi ja oskusi spetsiifilisemate e-teenuste kasutamisel (sotsiaalteenused, e-tervishoid jne). Raamatukogudel on juba aastate pikkune kogemus digipädevuste õpetamisel, kuid hetkel ollakse omamoodi ristteel: mis ja kuidas edasi. Osalevatel ...

 • Taotletav toetus on mõeldud Ilmatsalu kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.
  Erilist tähelepanu pööratakse õppepäeval mere säästvale arengule ja keskkonnakaitsele.

 • 26.06.2018 - 01.11.2018 Tänavakunsti valikkursus

  Tänavakunsti valikkursuse läbiviimiseks gümnaasiumile ja huvikoolile vajaliku ventilatsiooniga ruumi/kunsti kasvulava loomiseks hangitakse kasvuhoone
  Tänavakunsti valikkursuse jaoks vajaliku lisaruumi loomine, sellest pilkupüüdva kunstiobjekti kujundamine