Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Аннелинн+

Цель проекта Annelinn+ в сотрудничестве с квартирными товариществами реновировать в здания с почти нулевым энергопотреблением три 6-9-этажных жилых дома в районе Аннелинн и сформировать вокруг них современную жилую среду.

oPEN Lab
Мероприятия
Информация о реновации
Полезная информация

Тарту реновирует: Annelinn+

Общая информация

Город Тарту участвует в проекте Open Lab, цель которого – в сотрудничестве с квартирными товариществами реновировать в здания с почти нулевым энергопотреблением три 6-9-этажных жилых дома в районе Аннелинн и сформировать вокруг них современную жилую среду.

В результате комплексной реновации в зданиях улучшится микроклимат и более чем наполовину сократится энергопотребление, в связи с чем уменьшится также экологический след. В ходе проекта улучшится качество общественного пространства вокруг зданий, при этом уделяется внимание доступности, будут построены безопасные велопарковки, а общественное пространство украсят произведения искусства.

Информация о проекте

Foto: Tarmo Haud
Foto: Tarmo Haud

Программа проекта

 • Ноябрь 2021 – февраль 2022 – опрос жителей района
 • Ноябрь 2021 – март 2022 – составление условий финансирования
 • Март 2022 – объявление субсидий на реновацию
 • До 30 июня 2022 – присоединение товариществ к проекту
 • Лето и осень 2022
  • выяснение технического состояния домов
  • выяснение ожиданий и пожеланий жильцов
  • выяснение стоимости реновации
 • Осень и зима 2022
  • представление прогнозов по стоимости реновации, сбережениям и доходам для домов
  • принятие решения о реновации в товариществах
 • Зима 2022/2023 зима – конкурс на проектирование и строительство
 • 2023 – проектирование
 • 2023–2024 – строительство

Контактные данные и рассылка

Дополнительная информация о проекте: Каспар Алев, специалист по климату Тартуской городской управы, тел. 524 2859, [email protected]

Подписаться на рассылку

Если вы хотите больше узнать о реновации 6–9-этажных домов района Аннелинн, оставьте свой адрес электронной почты, чтобы мы могли отправлять вам текущую информацию о проекте реновации Annelinn+. Свой адрес электронной почты вы можете оставить ЗДЕСЬ.

О проекте

Проект финансируется из соглашения № 101037080 по «Зеленой сделке» (Green Deal), являющейся частью программы ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020».

Партнерами Тарту в проекте являются Институт Балтийских исследований, Энергетическое агентство Тартуского региона, Тартуский университет, Таллиннский технический университет, Gren (бывший Fortum) и концерн Eesti Energia.

В проекте также участвуют города Памплона (Испания) и Генк (Бельгия). Подробнее о проекте читайте на официальном сайте www.openlab-project.eu

26.09.2022

Последнее изменение 09.02.2023

Мероприятия проекта Annelinn+

Annelinna elanike kaasamine

Annelinn+ projekt on kahe aasta jooksul korraldanud kohalikele mitmeid infopäevi nii päikese käes kui lumes. Koos elanikega on mõeldud lennukalt ideaalsest kodust ja vaadatud detailideni üle tehnosüsteemide uuendamise vajadused ning renoveerimise maksumused. Kohalikelt saadud tagasiside on väga väärtuslikuks osaks suurte kortermajade tervikrenoveerimise planeerimisel, kuna see annab hea pildi inimeste reaalseltest ootustest ja võimalustest.

Video võtab kokku kaasamisüritused ja aitab vaadata tulevikku. 2023. aastal liikus projekt Annelinnast ka välja ja Mõisavahe piirkonnast saadud teadmised ja kogemused aitavad tervikrenoveerimise lahendusi teistes piirkondades lihtsamini tutvustada ja kasutada.

Rohkem infot Annelinn+ projekti kohta. 

Demoala infopäevad märtsis

Annelinn+ meeskond käis taaskord pilootala majade elanikele tutvustamas projekti võimalusi ning vastamas kõige põletavamatele küsimustele. Üritused toimusid 11. ja 16. märtsil Mõisavahe 43 paneelidega renoveerimise pilootseina kõrval.

Infoürituse eesmärk oli pilootala majade elanikele jagada kõige värskemat infot majade renoveerimise, maksumuse ja tehniliste küsimuste kohta. Mõlemal infoüritusel oli kohal palju uudistajaid ning neid, kes soovisid saada vastuseid oma küsimustele renoveerimise kohta. Peamiselt olid elanikud mures renoveerimise maksumuse ja majandusliku olukorra üle, mis tekitavad kõhklusi korteriühistu liikmete võimekuses võtta laenu. Vaatamata sellele oli valdav osa üritust väisanud majaelanikke renoveerimise suhtes positiivselt meelestatud ja pidasid seda oluliseks, kuigi samas tunnistati, et maja sees on positiivse otsuseni keeruline jõuda. Majaelanikud tundsid huvi ka innovaatiliste lahenduste kohta, mis teevad 9-kordsed kortermajad nutikaks ning energiasäästlikuks.

Annelinn+ meeskond tänab kõiki infoüritustel osalejaid!

Annelinna elanikud kohtumas projektimeeskonnaga
Annelinna elanikud kohtumas projektimeeskonnaga

Algas innovaatiliste ehituspaneelide testimine Annelinnas

Renoveerimist ootav korrusmaja sai oma küljeseinale fassaadipaneelid, millesse paigaldatud andurid hakkavad andma infot uue tehnoloogia toimivuse kohta.

Tartu linn aitab läbi projekti Annelinn+ (oPEN Lab ja BuildEST) renoveerida kolm Annelinna korrusmaja. Selleks paigaldatakse kolmele majale tehases eelvalmistatud fassaadipaneelid, mis võimaldavad vana hoone muuta liginullenergia majaks.  Nii kõrgete (9-korruseliste) majade renoveerimist pole Eestis seni tehases eeltoodetud fassaadipaneelidega tehtud, seetõttu proovitakse lahendus ühe maja otsaseinal enne läbi. Testpaneelide paigaldamine annab hea ülevaate innovaatilise lahenduse kasutamisest Annelinna majade renoveerimisel ning aitab tutvuda Annelinn+ projektiga laiemalt.

Prototüübi abil uuritakse fassaadipaneelide ehitusfüüsikalist toimivust, paigaldust ja tihendamist. Paneelid on valmistatud kolme erineva lahendusega: erinev soojustuse paksus, tuuletõkke materjal, erinev õhu- ja aurutõke. Kasutatud on ka erinevaid fassaadikattematerjale: tsementkiudplaat, laudvooder ja kahte varianti päikesepaneele.

Seina soojusliku ja niiskusliku toimivuse uurimiseks on lisasoojustuselementi paigaldatud temperatuuri ja niiskuse andurid. Saadud infot kasutatakse nii soojus- ja niiskusrežiimi uurimiseks kui ka arvutusmudeli kalibreerimiseks. Kogutud info abil uuritakse, milline tarindi lahendus laseb vähem sooja läbi ja millise materjali kombinatsiooni korral on lahendus kõige niiskusturvalisem. 

Majale kinnitatav lisasoojustuselement on toodetud selleks, et lahendada tüüpilise Annelinna paneelmaja soojustamisega seotud väljakutsed ning mõõta lahenduse efektiivsust. Paneelile annab tugevuse puitsõrestik, paneel sisaldab soojustuskihti ning tule- ja tuuletõkke kihte. Paneeli katavad tsementkiudplaat ning Solarstone ja Roofit.Solar päikesepaneelid.  

Annelinn+ on ehitusinnovatsiooni projekt, mille abil renoveeritakse kolm 9-korruselist elamut kaasaegseteks A-energiaklassi majaks. Tervikrenoveerimine toob suure küttekulude kokkuhoiu elanikele ning on väga oluline samm Tartu teel kliimaneutraalsuse poole. 

Testpaneelide paigaldamine Mõisavahe 43 otsaseinale

Ознакомление со стоимостью реновационных работ

8 декабря 2022 года в рамках проекта Annelinn+ состоялась встреча, в которой приняли участие руководители товариществ многоквартирных домов, заинтересованных в реновации при поддержке проекта. Целью встречи было ознакомление с ориентировочной стоимостью ремонтных работ.

На семинаре использовали инструмент для расчетов, с помощью которого представители каждого дома могли выбрать начальные условия и условия финансирования своего дома, рекомендуемые ремонтные работы, учесть уже выполненные работы и посмотреть ориентировочную стоимость реновации для своего дома.

Резюме семинара
Фотографии

Семинар по проекту

В субботу, 17 сентября, с 11.00 до 14.00 на первом этаже тартуской гимназии им. К. Я. Петерсона (Кауназе пст. 70) состоялся семинар по проекту Annelinn+. На семинар были приглашены по одному представителю товарищества и 4–5 жильцов с каждого дома. Целью встречи было вместе жильцами домов поразмышлять о том, какими могли бы стать дома и прилегающая к ним территория после окончания реновации.

Резюме семинара

Фотографии с семинара

Инфодень в Аннелинне

17 августа 2022 года состоялся информационный вечер по реновации для жителей 6–9-этажных многоквартирных домов района Аннелинн, которые заинтересованы в умной реновации. Мероприятие открыл вице-мэр Тарту Раймонд Тамм, по словам которого, реновация является одним из ключевых действий по улучшению своей жилой среды. Более подробные решения по реновации, запланированные в проекте Annelinn+, представили эксперты предприятия KMT Prefab, концерна Eesti Energia и Таллиннского технического университета. На инфовечер собралось около 120 участников, а также несколько десятков слушателей подключились по интернету.

Запись веб-трансляции
Фотографии с информационных дней

Информационные дни для жителей пилотного района

Жители района Аннелинн в марте 2022 года были приглашены на информационные дни, где город Тарту и Тартуское региональное энергетическое агентство представили возможности получения субсидий на реновацию 6–9-этажных жилых домов. На инфодне обсудили выгоды и риски реновации, а также формирование района Аннелинн в привлекательную жилую среду.

В инфодне можно было участвовать по интернету или на месте, в ресторане «Anne». Собрания прошли 19, 22, 26 и 29 марта. Последний инфодень был на русском языке.

Презентация информационного дня
Фотографии с информационного дня

Последнее изменение 14.12.2023

Информация о реновации, связанная с проектом

Hooneraportid

Siit leiad projektiga liitunud 10 maja hooneraportid, kus on esitatud hoone tehniline ülevaatus ja lähteseisukohad edaspidiseks renoveerimiseks.

Mõisavahe 35

Mõisavahe 36

Mõisavahe 37

Mõisavahe 38

Mõisavahe 42

Mõisavahe 43

Mõisavahe 45

Mõisavahe 47

Kaunase pst 80

Nõlvaku 15

Участие квартирного товарищества в проекте

Квартирные товарищества, желающие принять участие в проекте, должны были подать заявку до 30 июня 2022 года. В срок подали ходатайства десять домов.

В проекте товарищество может участвовать отдельно или вместе с соседним товариществом. В ходе проекта предпочтение в финансировании отдается товариществам, подавшим совместную заявку. Ходатайство должно быть подписано и представлено правлением товарищества. Решение об участии в проекте нужно было принять до 30 июня 2022 года большинством голосов на общем собрании квартирного товарищества. Подача ходатайства до 30 июня 2022 года не влекла за собой финансовых обязательств для товарищества.

После подачи ходатайства Тартуское региональное энергетическое агентство в сотрудничестве с правлением товарищества составит для дома исходное задание конкурса на проектирование и строительство, чтобы реновация дома соответствовала условиям ходатайства о государственной дотации на реновацию, техническим условиям проекта oPEN Lab и были учтены работы, которые необходимо выполнить в здании и вокруг него. Цель проекта – обеспечить наилучшую жилую среду в доме и на прилегающей к нему территории.

Осенью 2022 года Тартуское региональное энергетическое агентство в сотрудничестве с товариществом организует конкурс на проектирование и строительство, в результате которого выяснится окончательная цена строительства. После выяснения окончательной цены квартирное товарищество должно будет решить, может ли оно одобрить цену и приступить к реновации или же вынуждено будет отклонить цену.

Информация о проекте

Последнее изменение 02.12.2022

Полезная информация, связанная с проектом

Опрос жителей района Аннелинн

В 2022 году среди жителей пилотного района 9-этажных домов в Аннелинне был проведен опрос, чтобы узнать, насколько они довольны кварталом, своим многоквартирным домом и квартирой.

Опрос показал, что почти 60% жителей района Аннелинн желают или хотели бы провести капитальный ремонт своего дома, но четверть жителей не готовы за него платить дополнительно. Больше всего желают обновить вентиляционную систему (70% считают это очень или скорее важным), установить энергосберегающие светильники (64%), заменить трубопровод и радиаторы (63%), утеплить дом (60%), привести в порядок территорию вокруг дома (60%) и установить в квартирах умные счетчики и панели управления (57%).

Опрос проводился городом Тарту в сотрудничестве с Тартуским университетом и Таллиннским техническим университетом с целью узнать отношение жителей района Аннелинн к своей жилой среде, многоквартирному дому, общественному пространству по соседству и к реконструкции жилого дома.

В опросе приняло участие 507 человек, из которых 47% были старше 60 лет. 42% респондентов имели высшее образование и 47% – среднее или средне-специальное образование.

Итоги опроса

Полезные ссылки

Последнее изменение 26.09.2022